Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Invoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten in de Unie: bericht aan de marktdeelnemers

De Europese Unie heeft in juni 2022 een verbod uitgevaardigd tegen de invoer, aankoop, overdracht (direct of indirect) van ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd. [1]

Om dit verbod beter te kaderen heeft de Europese Commissie op 3 augustus 2022 een ‘bericht aan marktdeelnemers’ gepubliceerd. [2]

Kernpunten van dit bericht:

  • Het verbod is ook van toepassing op Russische olie die wordt gemengd met olie van andere oorsprong. Bij dergelijke gemengde ladingen moet steeds het aandeel van Russische olie kunnen worden aangetoond. Enkel het exacte aandeel van olie die niet van oorsprong is uit Rusland kan worden toegelaten in de EU. Indien dit niet kan worden aangetoond, kan de volledige lading niet worden toegelaten.

  • De invoer van olie wordt onderworpen aan douanecontroles, zowel documentair als fysiek. De betrokken operatoren moeten steeds de nodige, gedetailleerde, bewijzen kunnen voorleggen die de oorsprong van de olie aantonen. De fysieke controle houdt in dat de douane stalen zal nemen voor chemische analyse.

  • De verantwoordelijkheid rust in de eerste plaats bij de importeurs, maar alle actoren die betrokken zijn bij de invoer van olie (o.a. vervoerders, verzekeraars, financiële instellingen, …) kunnen worden aangesproken. Dit vloeit voort uit het verbod op het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie en aardolieproducten, als bepaald in artikel 3 quaterdecies, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad.