Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Invoer van persoonlijke goederen door vluchtelingen uit Oekraïne

Particulieren, vluchtelingen in België uit Oekraïne, genieten vrijstelling van invoerrechten en btw, van toepassing op persoonlijke goederen (persoonlijke bezittingen, inclusief hun voertuigen) bij verplaatsing van hun normale verblijfplaats, in toepassing van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 inzake douanevrijstellingen. Dit betekent dat ze afwijken van de voorwaarden van termijnen voor gebruik, bezit en daaropvolgend gebruik: enkel de alcoholische en tabaksproducten blijven volledig uitgesloten. Vervoermiddelen (zelfs van utilitaire aard) en professionele apparatuur (ook andere dan draagbare apparatuur) zijn daarom toegestaan.

De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan om in het kader van deze crisis gebruik te maken van alle faciliteiten waarin de douaneregelgeving voorziet.