Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tariefcontingenten met volgnummer 09.8250 en 09.8251

 1. Met artikel 3 decies, lid 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2022/576, worden twee nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld, die worden beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt" en geldig zijn van 10.07 tot en met 9.07 van het volgende jaar. Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk van de volgende goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:
  • tariefcontingent met volgnummer 09.8250: voor 837 570 metrieke ton kaliumchloride van GN-code 3104 20,
  • tariefcontingent met volgnummer 09.8251: voor 1 577 807 metrieke ton minerale of chemische meststoffen van de GN-codes 3105 20, 3105 60 en 3105 90.
    
 2. Deze contingenten vormen een versoepeling van de voorschriften die de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit Rusland verbieden; dit heeft als gevolg dat van zodra de contingenten uitgeput zijn, de invoer van de bovengenoemde goederen in de Europese Unie dan ook verboden is. Twee situaties zijn mogelijk:
  • Het contingent is aangevraagd en niet uitgeput: invoer is toegestaan.
  • Het contingent is uitgeput of niet aangevraagd: invoer is niet toegestaan.
    
 3. Een aanvraag voor een contingent wordt slechts toegewezen ten vroegste op de tweede werkdag volgende op de datum van aanvaarding van de douaneaangifte waarin de aangever het tariefcontingent heeft aangevraagd. Dit is waarom dat, zolang het resultaat van de toewijzing niet bekend is, de goederen dus niet kunnen worden vrijgegeven omdat het risico bestaat dat het contingent niet of slechts gedeeltelijk wordt toegewezen.
   
 4. Indien het contingent op het ogenblik van de toewijzing uitgeput is, moet de hoeveelheid goederen die niet binnen het contingent is toegewezen:
  • worden wederuitgevoerd, of
  • in een douane-entrepot worden geplaatst tot het nieuwe jaarlijkse contingent van toepassing wordt (10.7.2023).
   Een rectificatie van de douaneaangifte met wijziging van de douaneregeling is toegestaan wanneer de goederen nog niet zijn vrijgegeven (artikel 173 van DWU).
    
 5. Na de dagelijkse toewijzing van het tariefcontingent door de Europese Commissie kunnen er twee gevallen voordoen:
  • het contingent wordt voor 100% toegewezen: de goederen worden vrijgegeven zodra het resultaat van de toewijzing bekend is;
  • het contingent is gedeeltelijk of voor 0% toegewezen: de goederen kunnen niet worden vrijgegeven. De aangever zal een e-mail van het team Quota (via vb.quota@minfin.fed.be) ontvangen waarin hem wordt gevraagd de aangifte te corrigeren. Nadat de aangifte is geregulariseerd, wordt de hoeveelheid goederen waarvoor het contingent is toegewezen, vrijgegeven. De hoeveelheid goederen die niet voor het contingent in aanmerking komt, kan niet in het vrije verkeer worden gebracht en moet voor wederuitvoer worden aangegeven of onder het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst.
    
 6. Voor de eerste twee contingentjaren zullen deze tariefcontingenten als kritiek worden beschouwd. Dit betekent dat voor elke aanvraag voor deze contingenten een zekerheid moet worden gesteld.