Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tariefcontingenten met volgnummer 09.8258 en 09.8259

 1. Met artikel 3 octies, leden 4 - 6, van Verordening (EU) nr. 833/2014, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2022/1904, worden twee nieuwe tariefcontingenten ingesteld, die worden beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Deze contingenten maken de invoer mogelijk van de volgende goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

tariefcontingent met volgnummer 09.8258: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 12 10:

 • 3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;
 • 3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024.

tariefcontingent met volgnummer 09.8259: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 11:

 • 487 202 ton tussen 07 oktober 2022 en 30 september 2023;
 • 85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023;
 • 48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024.
 1. Deze contingenten vormen een versoepeling van de voorschriften die de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit Rusland verbieden; dit heeft als gevolg dat van zodra de contingenten uitgeput zijn, de invoer van de bovengenoemde goederen in de Europese Unie dan ook verboden is. Twee situaties zijn mogelijk:
  • Het contingent is aangevraagd en niet uitgeput: invoer is toegestaan.
  • Het contingent is uitgeput of niet aangevraagd: invoer is niet toegestaan.
    
 2. Een aanvraag voor een contingent wordt slechts toegewezen ten vroegste op de tweede werkdag volgende op de datum van aanvaarding van de douaneaangifte waarin de aangever het tariefcontingent heeft aangevraagd. Dit is waarom dat, zolang het resultaat van de toewijzing niet bekend is, de goederen dus niet kunnen worden vrijgegeven omdat het risico bestaat dat het contingent niet of slechts gedeeltelijk wordt toegewezen.
   
 3. Indien het contingent op het ogenblik van de toewijzing uitgeput is, moet de hoeveelheid goederen die niet binnen het contingent is toegewezen:
  • worden wederuitgevoerd, of
  • in een douane-entrepot worden geplaatst tot het nieuwe jaarlijkse contingent van toepassing wordt (10.7.2023).

Een rectificatie van de douaneaangifte met wijziging van de douaneregeling is toegestaan wanneer de goederen nog niet zijn vrijgegeven (artikel 173 van DWU). 

 1. Na de dagelijkse toewijzing van het tariefcontingent door de Europese Commissie kunnen er twee gevallen voordoen:
  • het contingent wordt voor 100% toegewezen: de goederen worden vrijgegeven zodra het resultaat van de toewijzing bekend is;
  • het contingent is gedeeltelijk of voor 0% toegewezen: de goederen kunnen niet worden vrijgegeven. De aangever zal een e-mail van het team Quota (via vb.quota@minfin.fed.be) ontvangen waarin hem wordt gevraagd de aangifte te corrigeren. Nadat de aangifte is geregulariseerd, wordt de hoeveelheid goederen waarvoor het contingent is toegewezen, vrijgegeven. De hoeveelheid goederen die niet voor het contingent in aanmerking komt, kan niet in het vrije verkeer worden gebracht en moet voor wederuitvoer worden aangegeven of onder het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst.