Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belangrijke mededelingen

Binnenkort zal het mogelijk zijn om een electronische e-AD voor invoer in te sturen in EMCS

Hiervoor is een vergunning van het type geregistreerde afzender vereist. Het is voorzien dat deze vergunningen vanaf juni 2017 kunnen afgeleverd worden.
Er zal een toelichting gepubliceerd worden op het Internet AADA door de collega’s van dienst Accijnswetgeving met de verdere details; dit bericht verwijst enkel naar de technische aspecten in de implementatie die van belang zijn voor B2B-ontwikkelaars.
 
Bij de e-AD voor invoer zullen de EU-specificaties gevolgd worden, dwz. in een IE815-bericht:

 • origin type code = 2 (origin - Import)
 • consignor details > verwijzing naar het accijnsnummer van de vergunning type geregistreerde afzender
 • import SAD (optioneel): verwijzing naar de SAD invoeraangifte indien reeds gekend
 • (dispatch) import office: code van het invoerkantoor in het gekende formaat (bv. BE101000)

Bij insturing van dergelijk IE815-bericht wordt (zoals steeds) geantwoord met een bericht IE917 of IE704 indien er geen validatie kon gebeuren. Indien het bericht wel succesvol gevalideerd is, wordt geantwoord met een bericht IE815. Er is op dat moment nog geen ARC toegewezen!

Vervolgens gebeurt in het vermelde kantoor van invoer een manuele crosscheck: uiterlijk op dat moment dient verwezen te worden naar de (bestaande) invoeraangifte.
Indien deze crosscheck niet mogelijk is, wordt een IE839 gestuurd. Enkel de volgende diagnose-codes zijn van toepassing op invoer:
 

Code Description Remarks
1 Unknown ARC  
2 Body Record Unique Reference does not exist in the e-A  

Als de crosscheck succesvol is, wordt een bericht IE801 gestuurd dat naast het ARC nummer eveneens het SAD invoerdocument nummer bevat. De verdere afhandeling verloopt zoals bij een gewone e-AD.
 
Voor een eventuele testvergunning, gelieve deze aan te vragen bij emcs.helpdesk@minfin.fed.be. Hou er rekening mee dat een aantal manuele acties dienen te gebeuren vooraleer deze actief is.

Mededeling voor de gebruikers van het huidige NCTS systeem

 • Het huidige systeem NCTS zal in de loop van 2017 worden vervangen door een nieuwe toepassing “NCTS-RW”.
 • Deze nieuwe toepassing is momenteel reeds operationeel voor het kantoor Mechelen en  zal in 2017 ook worden uitgerold naar de andere NCTS kantoren.
 • De uitrol zal gebeuren in  verschillende golven. Een eerste golf met 7 NCTS kantoren is gepland  einde februari 2017.
 • De juiste datum en de NCTS kantoren zullen ten gepaste tijde worden medegedeeld.
 • Hoe kan u zich voorbereiden?
  (Let op, wat nu volgt treedt pas in werking wanneer het NCTS-kantoor waarmee u werkt wordt overgezet naar NCTS-RW.)
  • Voor de gebruikers in de Normale procedure “ZONDER gebruikmaking van een Aangenomen Locatie”, zijn er geen wijzigingen.
  • Voor de andere gebruikers is het noodzakelijk dat zij in de EORI-databank het emailadres voor het toesturen van de TAD in PDF laten toevoegen bij de NCTS-gegevens.
   Vergeet dus  niet hiervoor het EORI-team te contacteren op eori.be@minfin.fed.be en gelieve mailadres te vermelden en uw EORI nummer.
  • Voor hen die de vereenvoudigde procedure gebruiken : waar nu de “VP-code” staat, dient de locatie-code te worden vermeld.. Deze kan men terugvinden in de gegevens van de vergunning die men gekregen heeft.

Verbonden aan het kantoor Bilzen of Geel?

 • Bedrijven verbonden aan het kantoor van Bilzen (BE408 000) of Geel (BE432000) kunnen zich nu reeds voorbereiden op de lancering van de nieuwe versie van NCTS. In 2017 wordt NCTS, net als PLDA, een webgebaseerde toepassing en krijgt het de nieuwe naam NCTS-RW (van rewrite).
 • NCTS-RW is momenteel operationeel in het kantoor Mechelen. De uitrol naar de andere kantoren zal gebeuren in verschillende golven. Een eerste golf betreft de kantoren van Bilzen en Geel. Een timing wordt zo snel mogelijk meegedeeld.
 • Hoe kan je je voorbereiden?
  • Ben je een gebruiker in de normale procedure zonder aangenomen locatie?
   Dan verandert er niets voor jou.
  • Ben je een gebruiker in de normale procedure met een aangenomen locatie?
   Verzeker jou er dan van dat jouw e-mailadres gekend is bij de EORI-cel (eori.be@minfin.fed.be). In NCTS-RW worden de begeleidingsdocumenten (TAD) via mail verstuurd in PDF.
  • Ben je een gebruiker in de vereenvoudigde procedure én verbonden aan het kantoor van Bilzen of Geel?
   • Vervang de VP-code door jouw locatiecode.
   • Je locatiecode vind je terug in de gegevens van je vergunning.
   • Weet je niet wat je locatiecode is?
    Richt je dan tot de douanedienst die jouw vergunning geleverd heeft.
    Je kan je locatiecode in plaats van je VP-code nu al gebruiken, nog voor de invoering van NCTS-RW. Zo ben je al klaar eenmaal het zo ver is.
  • Meer info: via ncts.helpdesk@minfin.fed.be