Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CCRM

Algemeen

CCRM (Customs Container Release Management) is een project dat valt onder het MASP (Multi-Annual Strategic Plan) programma. Het zorgt ervoor, samen met andere projecten binnen het MASP programma, dat de controle van import en export binnen de EU veel efficiënter en veiliger verloopt. Daarnaast verhoogt het de competitiviteit van zowel de Algemene Administratie van douane en accijnzen als van de economische operatoren.

De komst van CCRM zorgt ervoor dat het proces van de vrijgave van containers verbeterd wordt door het verzamelen van alle met containers gerelateerde berichten. Zo zullen de Terminal Operators nu de vrijgave-status van containers kunnen bekijken, wat ervoor zal zorgen dat zij volledig op de hoogte zijn van wat er met elke container moet gebeuren. De applicatie zal voor het verwerken en bepalen van de (vrijgave-)status van containers werken volgens het “rode-lichten”-principe.

CCRM moet leiden tot een beperking van het aantal dossiers bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van “onrechtmatige wegneming” en daardoor de onnodige administratieve formaliteiten voor goederenbehandelaars en de Administratie vermijden.

Om dit te verwezenlijken, verzamelt CCRM alle uitkomsten van de verschillende stappen die nodig zijn voor de vrijgave van een container vanuit verschillende bronnen. Zo blijft in PLDA de volledige goederencomptabiliteit behouden, maar daarnaast zullen bij elke wijziging de nodige data doorgestuurd worden naar CCRM, te beschouwen als algemeen platform voor alle informatie betreffende de containers. Vervolgens worden de betrokken Terminal Operators op de hoogte gebracht door middel van een ContainerStatus-update bericht. De webapplicatie bevat eveneens functionaliteit om dergelijke berichten te laten hersturen ingeval deze bijvoorbeeld verloren zijn gegaan of niet verwerkt konden worden.

Planning & scope

Om de implementatie vlotter en gelijkmatiger te laten verlopen, is deze opgedeeld in verschillende fases.
Op dit moment is Fase 1 geïmplementeerd,  waarbij CCRM verschillende berichten vanuit PLDA kan ontvangen en verwerken.

  • Behandeling van de containers opgenomen in de summiere aangifte voor tijdelijke opslag (= manifest)
  • Behandeling van transhipments
  • Behandeling van de containers opgenomen in de aangiften voor een geoorloofde bestemming (uitzondering NCTS aangifte)
  • Beheer van het rode lichten principe
  • Manuele interventies

Onderstaande elementen zullen in latere fases geïmplementeerd worden:

  • Behandeling van containers opgenomen in aangiften ENS en EXS
  • Behandeling van containers aangeleverd via binnenwateren
  • Behandeling van containers opgenomen in NCTS
  • Beheer van rode lichten principe voor aangiften ENS, EXS en containers aangeleverd via binnenwateren en NCTS.

Specificaties

De specificaties in verband met het opzetten een webservice om de ContainerStatus berichten te kunnen ontvangen zijn hierbij toegevoegd, zie MIG en wsdl:
 

De wijzigingen voor « Green Lanes » zijn opgenomen in de volgende MIG: