Procedures NCTS


Workaround Call N030xx: De link tussen PLDA en NCTS is verbroken om technische redenen

 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor PLDA : N030xx
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding : N030xx
 • Procedure:
  • PLDA:
   • De aangifte moet verder elektronisch in PLDA worden ingestuurd met de gebruikelijke codes in vak 40: Z-CLE-Nummer van de Tx
   • Maar in vak 44 moet de bijzondere vermelding worden aangebracht: 44-NPS-GCX-PLDA met N030xx
   • De afschrijving NCTS laat hij manueel uitvoeren bij het kantoor van bestemming.
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure maar speciale call nummer: N030xx
   • MAAR: NCTS-documenten met aanzuivering van Goederenstroom PLDA: de manuele codes gebruiken.
   • Momenteel zijn er algemene problemen  met de link PLDA en NCTS, elektronische afschrijvingen zijn niet mogelijk, sinds de update PLDA 17.14.1,  helaas is er niet onmiddellijk een oplossing. Indien u foutmelding Write off notification krijgt  bij het opmaken van een NCTS document met afschrijving vrachtlijst of opslag document, of een PLDA aangifte met afschrijving NCTS  mag u de manuele codes gebruiken.
    MA = MLV
    LY = MLL
    I71 - I81 - U71 - U81 - C72 - C82 - U72 - U82 = MEB
    VERGEET niet  ook volgende :
    • Printscreen van het document dat u eerder probeerde door te sturen een waarop u de foutboodschap “PLDA WriteOff(system/communication error)” te maken
    • Een copie van uw document met de manuele code te maken
    • De zaken onder a) en b) aan het bevoegde hulpkantoor te bezorgen zodat zij zelf manueel de afschrijving kunnen doen
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.

NCTS Zekerheid aanschrijven

Sinds update NCTS op 11/06 komt het voor dat aangiften NCTS in de normale procedure gewoon/ gewoon  en aangenomen locatie geblokkeerd staan in de  status "zekerheid aanschrijven"

Het betreft aangiften met een borg uit een andere lidstaat.
De registratie van de zekerheid kan enkel gebeuren door  douane van het kantoor.

Als de aangever vaststelt dat de NCTS AANGIFTE na toekennen MRN blokkeert.

 • Van 08:00u tot 16:30 (van maadag tot vrijdag):
  • Contacteer het hulpkantoor
 • Van 16:30u tot 18:00u (van maadag tot vrijdag):
  • Contacteer per mail ncts.helpdesk@minfin.fed.be met lijst
   • Hulpkantoor
   • NCTS code van het hulpkantoor
   • MRN nummer
   • Nr Borg.
 • Van 18:00u tot 08:00u (van maandag tot vrijdag):
  • Contacteer dispatchcentrum over de locatie.
  • Indien geen respons na10 min, vertrek toegestaan en mail aan hulpkantoor voor vrijgave achteraf tijdens volgende werkdag
 • Vrijdag van 18:00u tot maandag 08:00u (week-end en feestdagen):
  • Contacteer dispatchcentrum over de locatie.
  • Indien geen respons na10 min, vertrek toegestaan en mail aan hulpkantoor voor vrijgave achteraf tijdens volgende werkdag .
 • Feestdagen:
  • Contacteer dispatchcentrum over de locatie.
  • Indien geen respons na10 min, vertrek toegestaan en mail aan hulpkantoor voor vrijgave achteraf tijdens volgende werkdag .

 


NCTS spookdocumenten

Het komt voor dat ten onrechte NCTS aangiftenummers worden genoteerd als de aanzuivering van lucht- & zeemanifesten. De oorzaak is een communicatieprobleem tussen PLDA en NCTS waarbij de aangifte NCTS niet gevalideerd wordt , maar de info niet leidt tot een annullatie van de afschrijving in PLDA goederencomptabiliteit zee of lucht.
Wij vragen U  de volgende regels, met betrekking tot de NCTS spookdocumenten (bij de aanzuivering van lucht- & zeemanifesten) te respecteren:

 • Mail te zenden aan ncts.helpdesk@minfin.fed.be
 • Het onderwerp van uw boodschap bevat [SPOOKNCTS] en niks anders

Wat de zeevracht betreft; gelieve in uw bericht het volgende te vermelden:

 • nummer van het betrokken NCTS document,
 • datum & uur,
 • nummer van de maritieme lijst,
 • verblijfsnummer,
 • Lloydsnummer.

en niks anders.

Voor de luchtvracht, gelieve het volgende te vermelden in uw bericht:

 • Nummer van het betrokken NCTS document,
 • Datum & uur,
 • Nummer van de luchtvrachtbrief
 • Nummer van de lyst

en niks anders.

Opmerkingen:

 • Bovendien is het onnodig om uw mail elke 10 minuten te hersturen.
 • Dit soort mail zal in een specifieke map van de NCTS Helpdesk terecht komen en elke mail zal individueel door onze dienst behandeld worden.
 • Elke andere mail betreffende de spookdocumenten, die niet aan de hierboven omschreven opmaak voldoet, zal niet behandeld of beantwoord worden.

Alvast bedankt voor uw begrip.

 


Nieuwe certificaten

Er werd voor wat NCTS betreft op 02 juli 2018 een nieuw certificaat geïnstalleerd in onze TEST-OMGEVING (maw voor berichten die verstuurd worden naar het emailadres nctstest@minfin.fed.be) voor de beveiliging van de met gebruikmaking van het SMTP-protocol toegestuurde EDIFACT-berichten. In bijlage vindt u de publieke sleutel van het betrokken certificaat.


NEEM OOK NOTA VAN ONDERSTAANDE PLANNING :
Het oude certificaat is nog bekend en dus zijn momenteel beide certificaten bruikbaar. Gelieve dus bij het testen er zeker van te zijn dat u het nieuwe certificaat gebruikt.
Indien wij op  04 juli 2018 geen opmerkingen gekregen hebben over disfuncties, gaan wij ervan uit dat dergelijk certificaat evenmin problemen zal opleveren in de PROD. (OPGELET : het certificaat voor de PROD-omgeving, is niet hetzelfde als deze voor de TEST-omgeving!)

 


Aan alle NCTS-gebruikers en hun ontwikkelaars

Vanaf nu (18/11/2015) kan u in de TEST-omgeving de KEL 028 uittesten.

In deze versie is de voornaamste verandering dat het aantal zegels dat gebruikt kan worden van 99 naar 9999 gaat.
Ook verdwijnt de code B "Proviandering van schepen en luchtvaartuigen".

OPGELET : vermits de insturing van een bericht IE015A eeigenlijk sinds enige tijd niet meer ondersteund wordt, gelieve in te sturen met een IE015B (NCTS phase 4)

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 


Belangrijk bericht voor afschrijving NCTS

 • In PLDA komen aangiften  waarvan de afschrijving verworpen werd door NCTS automatisch in de status 'geannuleerd' met als  reden ' clear off failed for this declaration;
 • Bij B2G bericht ontvangt aangever een foutbericht met MRN nr van PLDA en reden weigering NCTS.

De reden waarom het kan misgaan met de clear off en waarom de aangiften PLDA dus automatisch geannuleerd worden kunnen zijn:

 • er wordt een foutieve NCTS MRN of een foutief voorafgaand aangifte type opgegeven;(bvb type "821" ipv "822" of "952" "T2F")
 • de opgegeven NCTS MRN bestaat niet;
 • de NCTS MRN heeft niet de juiste NCTS status om afgeschreven te worden. (Op het kantoor van bestemming moet de status minstens "AANKOMST AANVAARD" zijn. (Dit wordt verkregen door de zending aan te melden bij de douane);
 • er wordt een foutief totaal aantal colli of stuks opgegeven;
 • er wordt een foutief bruto gewicht opgegeven;
 • er wordt een foutief netto gewicht opgegeven;
 • saldo af te schrijven  op MRN NCTS is kleiner in aantal colli of gewicht dan aangegeven met aangifte PLDA
 • er wordt een foutief kantoor van bestemming van de NCTS MRN opgegeven in vak 40.

Het is aan de aangever om na te gaan welke de reden kan zijn van de geannuleerde status en het document opnieuw te verzenden met een andere LRN met de juiste afschrijfgegevens.

Vragen ivm de afschrijving NCTS kunnen per mail worden gesteld aan de helpdesk PLDA  op mailadres ncts.helpdesk@minfin.fed.be  met vermelding van de volgende gegevens:

 • nummer MRN NCTS,
 • nummer  MRN PLDA ,
 • datum van insturing PLDA aangifte
 • (en bij B2G bericht = aangifte anders ingestuurd dan via PLDAweb : de Correllation ID)
De aangevers worden eraan herinnerd dat vanaf 30/08/2010 geen noodprocedure mag worden gebruikt voor afschrijving NCTS.