Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkende opleidingen

Communicatie - erkenning opleidingen inzake douane-, accijns- en btw-reglementering (MB 21.01.2021)

Beste opleidingsverstrekker,

Met deze communicatie stellen we u in kennis van de procedure met betrekking tot de erkenning van opleidingen inzake douane-, accijns- en btw-reglementering.

Het ministerieel besluit van 21 januari 2021 stelt de voorwaarden en de modaliteiten vast voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen die belangrijk zijn voor het indienen van de douaneaangifte. U kan deze reglementering hier raadplegen. In het bijzonder is de erkenning van opleidingen belangrijk voor het aantonen van kennis in het kader van de douanevertegenwoordiging. Het volgen van een erkende opleiding is dus van belang voor de deelnemers van de opleidingen om het bewijs van voldoende kennis te kunnen aantonen.

Professionele opleidingsverstrekkers worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen om de opleidingen die zij aanbieden in het kader van de voormelde reglementering te laten erkennen door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. In het bijzonder verwijzen we naar het artikel 2 en de bijlage om kennis te nemen van de inhoudelijke richtlijnen voor de opleidingen. De opleiding waarvoor erkenning wordt aangevraagd dient minstens de voorziene inhoud en de minimumduur te bevatten. Het staat de opleidingsverstrekker vrij om zelf de werkvorm voor het opleidingsparcours te bepalen (klassikaal, blended learning, workshop, e-learning, enz.).

Opleidingsverstrekkers kunnen een aanvraag indienen door op eigen briefhoofding een overzicht te geven van de volgende elementen:

  • Overzicht van het programma
  • Werkvorm van het programma
  • Voorziene duurtijd van het programma
  • Overzicht van de docenten binnen het programma

In het geval van bijkomende vragen zal de dossierbehandelaar contact opnemen. Indien gewenst kan men vragen inzage te verkrijgen in het cursusmateriaal. Het cursusmateriaal hoeft dus niet mee te worden bezorgd in de aanvraag.

De ondertekende aanvraag kan worden ingediend via da.training@minfin.fed.be. Vervolgens zal u een ontvangstbevestiging krijgen. Indien u vragen heeft met betrekking tot de voorbereiding van uw dossier kan u zich wenden tot sanja.sahinovic@minfin.fed.be.