Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De AAD&A ondersteunt 3C's in België

Uw onderneming beschikt over een customs competence center (3C) in België en wenst een nauwe samenwerking aan te gaan met de AAD&A?

Na het opzetten van enkele succesvolle pilootprojecten (begin 2019) zal de AAD&A ook in de toekomst customs competence centers in België op actieve wijze blijven ondersteunen. Wij hebben de wil en de ambitie om 3C’s een specifieke dienstverlening te bieden. Hiervoor zijn wij blijvend op zoek naar kandidaat-ondernemingen.

Meer specifiek zijn wij op zoek naar ondernemingen die voldoen aan het volgende profiel. Uw onderneming:

  • Is AEO vergund;
  • Beschikt over een eigen 3C in België;
  • Beheert en coördineert de douane- en aanverwante zaken vanuit het eigen 3C voor de werkzaamheden van uw onderneming in minstens 2 lidstaten van de Europese Unie (waaronder dus één België is);
  • Heeft niet als hoofdactiviteit dienstverlening of doet een relevante dienstverlening slechts binnen één specifieke organisatie.

Uw onderneming voldoet aan deze voorwaarden en is gemotiveerd mee te stappen in dit verhaal? Dan verwachten wij uw kandidatuur. In uw kandidatuur stelt u uw 3C voor alsook de plaats en werking ervan binnen de onderneming. We verwachten eveneens uw motivatie te kennen waarom u wil meestappen in dit project. Uw kandidatuur is welkom via e-mail op da.mf.es@minfin.fed.be

Opgelet: doorheen het jaar zijn er slechts twee instapmomenten:

* 1 Maart (Deadline kandidatuurdatum: 15 Februari)

* 1 Oktober (Deadline kandidatuurdatum: 15 September)

Deze instapmomenten zullen gepaard gaan met een korte introductiesessie om u vertrouwd te maken met de werkwijze.

Wenst u bijkomende informatie? Stuur dan eveneens een e-mail en wij nemen spoedig contact op met u.