Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ 3C

 • Wat is een Customs Competence Center of 3C?

  Een “Customs Competence Center” (3C of triple C) is die entiteit binnen de organisatiestructuur van een bedrijf die instaat voor de kwaliteitsvolle afhandeling en coördinatie van douane- en aanverwante zaken.
   
  Een 3C is dus:   
  • een shared service die voorziet in expertise inzake douane- en gerelateerde activiteiten (bv, accijnzen, BTW, …),
  • soms een onderdeeI van een ruimer shared service center,
  • een soort van “interne dienstverlener” binnen organisatie.
    
 • Hoe ondersteunt de AAD&A 3C-bedrijven in België?

  De AAD&A heeft de wil en de ambitie om 3C’s in België actief te ondersteunen.

  Hiertoe ontwikkelde zij een nieuw dienstverleningsmodel “3C”.
   
  Ondernemingen met een 3C, en dat ook door de AAD&A als dusdanig erkend wordt, zullen binnen dit dienstverleningsmodel een beroep kunnen doen op de expertise, de begeleiding en de niet-bindende adviezen van een transversaal kenniscentrum.
  Om dit kenniscentrum tot stand te brengen werkte de AAD&A intens samen met de AAFisc en meer bepaald die diensten die zich buigen over het aspect btw in het internationale goederenverkeer.
   
  Samen verbinden zij zich ertoe om via het kenniscentrum economische operatoren die (de intentie hebben) een 3C in België (te) willen vestigen of reeds gevestigd hebben een gewaarborgd niveau van ondersteuning en expertise- en kennisdeling aan te bieden voor elk van de volgende domeinen :
  • Tarief;
  • Oorsprong;
  • Douanewaarde;
  • Niet-fiscale Wetgeving;
  • Accijnzen;
  • BTW in relatie met het internationale goederenverkeer.
  Bovendien zal deze dienstverlening in front office verzorgd worden door één “dedicated” team. Uw 3C beschikt met andere woorden vanaf dan over één centraal aanspreekpunt binnen de AAD&A voor elk van de bovengenoemde materies.
  Wil u nog meer weten over de inhoud en de werking van dit dienstverleningsmodel, neem dan een kijkje onder “Publicaties”. U vindt er nuttige bijkomende informatie en documentatie.