Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inleefstage algemeen

Na eerdere succesvolle edities (en een noodgedwongen “coronastop”) organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) opnieuw wederzijdse inleefstages met haar AEO-partners.

Bij dit unieke concept staan co-creatie en partnership centraal. Het achterliggende idee is dat beiden meer inzicht krijgen in elkaars werking, wat het wederzijdse begrip bevordert.

In samenspraak met de betrokken AEO-partners, stellen we een kwaliteitsvol en op maat afgestemd stageprogramma op voor de stagiairs. Afhankelijk van de mogelijkheden duurt een stage enkele dagen tot maximaal 1 week.

Interesse als AEO-vergunninghouder? Stuur eenvoudig een mailtje naar da.marketing@minfin.fed.be en wij nemen verder contact op met u.

Ontdek ook de getuigenissen van voorgaande edities in de volgende opname!

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE

De inleefstages bieden een kennismakingsmoment aan tussen de overheid en private ondernemingen, met als doel het wederzijdse begrip tussen de betrokken partijen te bevorderen. Een kwaliteitsvol op maat afgestemd stageprogramma draagt ertoe bij dit doel te verwezenlijken. De stage richt zich voornamelijk op ‘horen, zien en kijken’, het geeft de stagiair een algemeen beeld over de werking van de AAD&A of het stagebedrijf. De opzet is dus niet om het beroep van de andere aan te leren of stagiairs een specifiek functieprofiel te laten invullen, maar wel om inzicht te verwerven in bedrijfsprocessen, kennis te verruimen en samenwerking tussen de partijen te bevorderen. 

WELKE BEDRIJVEN KOMEN IN AANMERKING?

De AAD&A streeft ernaar om verschillende bedrijfsprofielen te betrekken bij de selectie van AEO-bedrijven, zowel dienstverleners als niet-dienstverleners. Bij voorkeur komen ook verschillende regio's en taalgebieden aan bod.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Medewerkers van deelnemende AEO-bedrijven kunnen volgens eigen interesse en voorkeur een zicht krijgen op de werking van diverse diensten binnen de AAD&A, zoals o.a. verificaties, Grens Inspectie Post (Scanner), infosessies Tarief & Oorsprong, Vergunningen, Mobiel Team...  Stagemomenten kunnen zowel op nationaal als op regionaal niveau georganiseerd worden. 

In de omgekeerde richting krijgen douanemedewerkers een praktische kijk op het logistieke proces, de import- en exportzijde, de controleafhandeling, ... van het AEO-bedrijf waar zij stage zullen lopen.  

PRAKTISCH

In samenspraak met elk bedrijf wordt er een stagecontract opgesteld, dit kan een algemeen stageprogramma of een specifiek programma bevatten, afgestemd op de kenmerken en noden van elk bedrijf en zijn stagiair.

De stageduur wordt in overleg bepaald en kan enkele dagen tot maximaal 1 week bedragen. Deze periode laat voldoende ruimte voor een korte kennismaking met verschillende diensten en beperkt tegelijkertijd de extra werklast voor alle deelnemende actoren.  

Na afloop wordt het project geëvalueerd op basis van de feedback van alle deelnemers.

Interesse als AEO-vergunninghouder? Stuur eenvoudig een mailtje naar da.marketing@minfin.fed.be en wij nemen verder contact op met u.