Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inleefstage 2022

In deze derde editie van de inleefstage is opnieuw duidelijk naar voor gekomen dat het basisidee voor de opzet van de inleefstages 'het wederzijds begrip bevorderen' zijn doel niet heeft gemist.

Uit de feedback van zowel de kant van de AEO-bedrijven als vanuit de kant van de douane zijn de inleefstages geen prestigeproject, maar eerder noodzakelijk. De signaalfunctie van de inleefstages, via de feedback en reflecties van de deelnemers, belangen iedereen aan (AEO en douane) en benadrukken de noodzaak om in de dagelijkse praktijk blijvend inzicht te verwerven in bedrijfsprocessen, kennis te verruimen en samenwerking tussen de partijen te bevorderen.

Inleefstage 2022 samengevat: 'mission accomplished!'

AEO-vergunninghouder en overtuigd?
Stuur eenvoudig een e-mail naar da.marketing@minfin.fed.be en wij nemen contact op met u.

Voor verdere vragen of opmerkingen over de inleefstage, neem gerust contact op via da.marketing@minfin.fed.be.