Koopt u buiten de EU?

U koopt een personenwagen buiten de EU

 • Welke douaneformaliteiten moet u vervullen als u buiten de EU een personenwagen koopt om hem vervolgens in België in te schrijven?

  Het gaat hier om een personenwagen die u als particulier koopt in een land dat geen deel uitmaakt van de EU om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven.

  U moet de personenwagen aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs deze de EU binnenkomt.

  Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

 • 1. Het douanekantoor waarlangs de personenwagen de EU binnenkomt ligt in België?

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR VOOR TE LEGGEN?

  * Het Enig document IM of EU. 

  * De aankoopfactuur (of het aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten.

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%). 

  * Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …).

  Aflevering van vignet 705 - Vereenvoudigde procedure. Alle operatoren (handelaars en particulieren) zullen met ingang van 1 februari 2017 hun aanvraag tot het bekomen van een vignet 705 per e-mail kunnen indienen. Procedure. Standaardaanvraagformulier.

  ZODRA U DE INVOERRECHTEN EN DE BTW BETAALD HEEFT, KLEEFT DE DOUANE EEN VIGNET 705 OP DE AANVRAAG TOT INSCHRIJVING (ROZE FORMULIER) EN VALIDEERT VAK W VAN DAT FORMULIER.

 • 2. Het douanekantoor waarlangs de personenwagen de EU binnenkomt ligt in een andere EU-lidstaat en u wilt de invoerformaliteiten daar vervullen?

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Het Enig document IM of EU. 

  * De aankoopfactuur (of het aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten. 

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%).

  * Btw: berekend op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …). Het toepasselijk btw-tarief is dat van de lidstaat van invoer. 

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR NAAR KEUZE?

  * Het in de andere lidstaat geldig gemaakt enig document IM of EU. 

  * De aankoopfactuur (of het aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten. 

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  NA HET VOORLEGGEN VAN BOVENVERMELDE DOCUMENTEN KLEEFT DE DOUANE EEN VIGNET 705 OP DE AANVRAAG TOT INSCHRIJVING (ROZE FORMULIER) EN VALIDEERT VAK W VAN DAT FORMULIER.

 • 3. Het douanekantoor waarlangs de personenwagen de EU binnenkomt ligt in een andere EU-lidstaat en u wilt de invoerformaliteiten in België vervullen?

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Het enig document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is. 

  * De aankoopfactuur (of het aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten. 

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  WELKE DOCUMENTEN MOET U VOORLEGGEN IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR VAN EINDBESTEMMING DAT OP HET ENIG DOCUMENT T1 VERMELD IS?

  * Het enig document T1. 

  * Het enig document IM of EU.

  * De aankoopfactuur (of het aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten. 

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moeten alle delen worden voorgelegd. 

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR VAN EINDBESTEMMING?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%). 

  * Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …). 

  ZODRA U DE INVOERRECHTEN EN DE BTW BETAALD HEEFT, KLEEFT DE DOUANE EEN VIGNET 705 OP DE AANVRAAG TOT INSCHRIJVING (ROZE FORMULIER) EN VALIDEERT VAK W VAN DAT FORMULIER.

   

  OPGELET! HET GAAT HIER NIET OM EEN PERSONENWAGEN DIE U IN BELGIË INVOERT OMDAT U VERHUIST.