Vignet 705

 

Alle handelaars en particulieren kunnen vanaf 1 februari 2017 hun aanvraag om een vignet 705 te bekomen per e-mail indienen

 • Procedure
  1. De aanvraag gebeurt via één van de bijgevoegde standaardaanvraagformulieren.
  2. Voeg de nodige bijlagen aan het formulier toe.
  3. Bijlagen zijn enkel toegelaten in .pdf formaat.


  U kan uw vignet komen afhalen in het kantoor waar u uw aanvraag heeft ingediend en u aan volgende voorwaarden hebt voldaan:

  1. Het voorleggen van de originele documenten die als bijlage aan de aanvraag waren toegevoegd.
  2. Het ter plaatse ondertekenen van de aangifte 48ter.
  3. Indien van toepassing: het voldoen van de formaliteiten inzake de betaling van de BTW/aangifte 446.
 • Aanvragen

  Van handelaars wordt verwacht dat zij enkel nog gebruik maken van de aanvraag via e-mail. Particulieren kunnen hun aanvraag doen zowel per e-mail als rechtstreeks aan het loket.

  Hiertoe zullen de openingsuren van de hulpkantoren voor het onmiddellijk verwerken van een aanvraag voor een vignet 705 aan het loket, beperkt worden tot de voormiddag en kunnen de openingsuren van antennes variëren.

  Om lange wachttijden te vermijden aan het loket, gelieve de aanvraag per e-mail in te dienen.

 • Verzending van de vignetten 705 aan professionelen via Bpost
 • Bijlagen

  Aanvraagformulier vignet 705 - Handelaars/BTW-plichtigen (DOCX, 16.8 KB)

  Aanvraagformulier vignet 705 - Particulier (DOCX, 16.66 KB)

 • Op de volgende locaties kan men terecht voor het afleveren van een vignet 705