Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Cultuurgoederen

 • Wat is een cultuurgoed?

  De term “cultuurgoederen” slaat in het algemeen op een reeks kunstwerken die je gebruikelijk in een museum terugvindt.

  Er bestaan criteria om voorwerpen als cultuurgoed te bestempelen:

  • de aard;
  • de anciënniteit;
  • de financiële waarde.
 • Waarom staan cultuurgoederen onder toezicht?

  Cultuurgoederen zijn onderdeel van het nationale culturele patrimonium en maken onlosmakelijk deel uit van de culturele rijkdom van een staat.

  Daarenboven zijn ze vaak zeer veel waard, wat ze aantrekkelijk maakt voor de zwarte markt. De opbrengst van de illegale verkoop van deze objecten kan gebruikt worden voor de aankoop van wapens, de financiering van terreur of kan door criminele groepen worden witgewassen.

 • Welke in- en uitvoermaatregelen zijn van kracht rond cultuurgoederen?

  Op dit moment regelt Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2009 de export van cultuurgoederen door een specifiek document : de uitvoervergunning. Ze wordt uitgereikt door de drie gemeenschappen in België of de bevoegde instellingen in de andere lidstaten en dekt een enkel cultuurgoed of een groep van cultuurgoederen.

  Naast de bovenstaande regels rond uitvoer, voorzien Verordeningen (EG-EU) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 en nr. 1332/2013 van de Raad van 13 december 2013 specifieke maatregelen voor de in- en uitvoer van cultuurgoederen met oorsprong of bestemming Irak of Syrië. In dergelijke gevallen staan de goederen onder toezicht van vergunning die wordt afgeleverd door de FOD Economie (voor België) of de bevoegde diensten in andere lidstaten.

  De reguliere douanemaatregelen blijven eveneens van toepassing bij de bewegingen van cultuurgoederen.

  Welke documenten moet ik kunnen voorleggen als ik wens te exporteren naar, bijvoorbeeld, Syrië ?

  In zo’n geval moet u beschikken over een uitvoervergunning van één van de drie Gemeenschappen en een licentie van de FOD Economie.

 • Hoe kan ik de Belgische bevoegde diensten voor in- of uitvoer van cultuurgoederen contacteren?

  Uitvoervergunningen

  Vlaamse Gemeenschap
  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Administratie Cultuur
  Afdeling Beeldende Kunst en Musea
  Parochiaansstraat 15
  1000 Brussel
  BELGIË
   

  Communauté française
  Ministère de la Communauté française
  Direction générale de la culture
  Service général du patrimoine culturel et des arts plastiques
  Boulevard Léopold II 44
  1080 Bruxelles
  BELGIQUE
   

  Deutschsprachige Gemeinschaft
  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Abteilung Kulturelle Angelegenheiten
  Gospertstrasse 1
  4700 Eupen
  BELGIEN
   

  Vergunningen voor in- en uitvoer van en naar Syrië en Irak

  FOD Economie
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
  Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
  Internationale Afdeling - Dienst Vergunningen
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  Fax: 02/277.50.63