Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wapens in- en uitvoeren

 • Hoe kan ik een wapen in- of uitvoeren?

  De wapenhandel in België is geregionaliseerd. Voor de in-, uit- of doorvoer van:

 • Wat zijn de uitzonderingen op de vergunningsplicht voor het in- of uitvoeren van wapens?

  Voor “niet-vuurwapens”, zoals luchtdrukgeweren en blanke wapens (messen en andere snijwapens) geldt het vergunningsregime niet. Dat is zelfs het geval wanneer de Wapenwet van 2006 ze wél als vergunningsplichtig bestempelt voor het bezit en gebruik binnen België.

  Sommige blanke wapens  vallen onder de categorie van de verboden wapens. Net zoals voor alle andere verboden wapens leveren de gewesten geen vergunningen voor deze categorie. Slechts in een klein aantal uitzonderingen die voorzien zijn in de Wapenwet van 2006 kunnen verboden wapens onder vergunning worden ingevoerd.

  Voor het verkeer binnen de Benelux is evenmin een vergunning vereist.

 • Wanneer heb je een voorafgaande machtiging nodig voor het in- of uitvoeren van wapens?

  Het Waals en Brussels gewest leveren pas een licentie af nadat u bij de FOD Justitie een zogenaamde voorafgaande machtiging hebt aangevraagd. Deze machtiging wordt pas uitgeschreven na een moraliteitsonderzoek.

  Meer info vindt u op de website van de FOD Justititie.

  Het Vlaams Gewest werkt met een soortgelijk systeem van voorafgaande machtigingen, maar levert die zelf af.

 • Waarmee moet je rekening houden bij het bezit van wapens in België?

  Voor het bezit van wapens bent u gebonden aan de Wapenwet van 2006. Daarbij is het belangrijk om te weten tot welk van de volgende drie categorieën het wapen behoort:

  • verboden wapens;
  • vergunningsplichtige wapens;
  • vrij verkrijgbare wapens.

  Vuurwapens zijn in het algemeen niet toegelaten in België, maar ook goederen als knipmessen en pepperspray worden beschouwd als een verboden wapen. De Belgische Douane is bevoegd voor de toepassing van deze wet.

  Naast de wapenwet moet u rekening houden met de gewestelijke decreten over de jacht, de gemeenschapsdecreten over sportschieten en de regelgeving rond de uitvoer van wapens, die geregionaliseerd is (zie hierboven).

  Uitgebreidere informatie en voorbeelden vindt u op de website van de FOD Justitie.