U koopt een voertuig buiten de EU

 • Welke douaneformaliteiten moet u vervullen als u buiten de EU een voertuig koopt om het vervolgens in België in te schrijven?

  Het gaat hier om een voertuig dat u als particulier koopt in een land dat geen deel uitmaakt van de EU om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven.

  OPGELET! HET GAAT HIER NIET OM EEN PERSONENWAGEN DIE U IN BELGIË INVOERT OMDAT U VERHUIST.

  U moet de voertuigen aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs deze de EU binnenkomt.

  Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

 • 1. Het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in België?

  Het voertuig moet aangegeven worden via PLDA (Paperless Douane en Accijnzen). Daarvoor zal u beroep moeten doen op een douanevertegenwoordiger die voor u tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane.

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U AAN DE BELGISCHE DOUANE?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%). 
  * Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …).
   

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan u een E705 aanvragen via de E705 applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als u dat wenst kan u zich daarvoor ook naar een douanehulpkantoor naar keuze begeven. De bevoegde hulpkantoren kan u terug vinden in de volgende  lijst van de hulpkantoren (PDF, 174.64 KB). Opgelet: Update Corona - Bekijk onze nota m.b.t de toegang tot de hulpkantoren van de douane
   

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U bij te voegen of VOOR TE LEGGEN?

  * Het Enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die u zal overhandigd worden door de douanevertegenwoordiger.

  * De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  * In voorkomend geval, het buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  OP BASIS VAN DEZE DOCUMENTEN VERZENDT DE DOUANE EEN E705 EN GEEFT U HIERVAN EEN BEWIJS AF. ALS U DE E705 AANVRAAGT VIA DE E705-APPLICATIE KAN U DAT BEWIJS AFDRUKKEN NADAT DE DOUANE DE E705 VERZONDEN HEEFT.

 • 2. Het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in een andere EU-lidstaat en u wilt de invoerformaliteiten daar vervullen?
  Het zou kunnen dat de invoeraangifte via een computerapplicatie moet aangegeven worden en dat u zich daarvoor tot een douanevertegenwoordiger moet wenden die voor u tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane. Voor meer informatie dient u de douane van de betreffende lidstaat te contacteren.
   

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Het Enig document IM of EU. 

  * De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%).

  * Btw: berekend op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …). Het toepasselijk btw-tarief is dat van de lidstaat van invoer. 

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan u een E705 aanvragen via de E705-applicatie op My Minfin -->  Mijn fiscaliteit. Als u dat wenst kan u zich daarvoor ook naar een douanehulpkantoor naar keuze begeven. De bevoegde hulpkantoren kan u terug vinden in de volgende  lijst van de hulpkantoren (PDF, 174.64 KB). Opgelet: Update Corona - Bekijk onze nota m.b.t de toegang tot de hulpkantoren van de douane
   

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR NAAR KEUZE?

  * Het in de andere lidstaat geldig gemaakt enig document IM of EU. 

  * De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  *  In voorkomend geval, het buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  OP BASIS VAN DEZE DOCUMENTEN VERZENDT DE DOUANE EEN E705 EN GEEFT U HIERVAN EEN BEWIJS AF. ALS U DE E705 VIA DE E705-APPLICATIE AANVRAAGT, KAN U DAT BEWIJS AFDRUKKEN NADAT DE DOUANE DE E705 VERZONDEN HEEFT.

 • 3. Het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in een andere EU-lidstaat en u wilt de invoerformaliteiten in België vervullen?

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  * Het enig document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is. Het zou kunnen dat dit document via een computerapplicatie moet ingediend worden en dat u zich hiervoor tot een douanevertegenwoordiger moet wenden die voor u tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane. Voor meer informatie dient u de douane van de betreffende lidstaat te contacteren.

  * De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten. 

  * In voorkomend geval, het origineel buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  Invoeraangifte im of eu bij de belgische douane

  Het voertuig moet aangegeven worden via PLDA (Paperless Douane en Accijnzen) op het Belgische douanehulpkantoor van eindbestemming dat op het enig document T1 vermeldt is. Daarvoor zal u beroep moeten doen op een douanevertegenwoordiger die voor u tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane.
   

  WELKE BELASTINGEN BETAALT U aaN de BELGISCHe DOUANE?

  * Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%). 
  * Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …). 
   

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan u een E705 aanvragen via de E705-applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als u dat wenst kan u zich daarvoor ook naar een douanehulpkantoor naar keuze begeven. De bevoegde hulpkantoren kan u terug vinden in de volgende  lijst van de hulpkantoren (PDF, 174.64 KB). Opgelet: Update Corona - Bekijk onze nota m.b.t de toegang tot de hulpkantoren van de douane
   

  WELKE DOCUMENTEN MOET U bijvoegen of VOORLEGGEN aaN dE BELGISCHe DOUANE? 

  *  Het enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die u zal overhandigd worden door de douanevertegenwoordiger.

  *  De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  *  In voorkomend geval, het buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moeten alle delen worden voorgelegd. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  OP BASIS VAN DEZE DOCUMENTEN VERZENDT DE DOUANE EEN E705 EN GEEFT U HIERVOOR EEN BEWIJS AF. ALS U DE E705 AANVRAAGT VIA DE E705-APPLICATIE KAN U DAT BEWIJS AFDRUKKEN NADAT DE DOUANE DE E705 VERZONDEN HEEFT.