Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik schrijf mijn voertuig elektronisch in via de applicatie E705

Btw-belastingplichtigen moeten en particulieren kunnen hun aanvraag om een E705 te bekomen via de E705-applicatie indienen.

U kunt uw aanvraag indienen in een van de drie landstalen (Frans, Nederlands of Duits). De aanvraag zal dan worden verwerkt in overeenstemming met het taalgebruik in administratieve zaken. We hebben een wettelijke termijn van 120 dagen om uw aanvraag te verwerken. Als het besluit ongunstig is, neemt het bevoegde douanekantoor opnieuw contact met u op.

 Hier vind je de handleiding terug voor het bekomen van een E705. (PDF, 3.63 MB)


Faq applicatie E705 (MMF)

 • Wat is een E705?

  Een E705 is een elektronisch signaal dat de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer) in staat stelt om bij de aanvraag van een nummerplaat te controleren of het voertuig zich op regelmatige wijze op het Belgisch grondgebied bevindt.

 • Hoeveel kost het om het signaal E705 te verkrijgen?

  De administratieve formaliteiten zijn volledig gratis.

 • Welke documenten heb ik nodig om een E705 aan te vragen?

  Aankoop in een ander land van de Europese Unie dan België: aankoopfactuur (of verkoopovereenkomst tussen particulieren), laatste kentekenbewijs van het voertuig en identiteitsbewijs.

  Verhuis vanuit een ander land van de Europese Unie: eigendomsbewijs van het voertuig, kentekenbewijs van het voertuig (normaal gesproken op uw naam) en identiteitsbewijs.

  Invoer vanuit een land buiten de Europese Unie: invoeraangifte (aan te vragen via een douanevertegenwoordiger),  eigendomsbewijs van het voertuig, laatste kentekenbewijs en identiteitsbewijs.

 • Hoe zien de buitenlandse kentekenbewijzen eruit?

  Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Europese Raad.

 • Hoe kan ik namens een bedrijf (waar ik werk) een E705 aanvragen?

  Om namens een bedrijf een E705 aan te vragen, moet u eerst de vereiste rol krijgen. In onze handleiding vindt u hierover al enige informatie. Als u bijkomende vragen heeft over rollen, stuur ze dan naar het volgende e-mailadres.

 • Hoe kan ik een E705 aanvragen voor een derde partij?

  Om namens een derde partij (bijvoorbeeld uw klant) een E705 te kunnen aanvragen, moet u eerst een mandaat van die derde partij krijgen. In onze handleiding vindt u hierover al enige informatie. Als u bijkomende vragen heeft over mandaten, stuur ze dan naar het volgende e-mailadres.

 • Hoe kan ik een E705 aanvragen?

  U kunt een E705 heel eenvoudig aanvragen via MyMinfin. Lees hiervoor onze gebruikershandleiding van de applicatie.

 • Wat moet ik doen als het merk van mijn voertuig niet in de keuzelijst staat?

  In het dropdownmenu kiest u voor de optie ‘andere’ en vermeldt u vervolgens het merk van uw voertuig.

 • Ik kan geen bijlagen bij mijn aanvraag voor een E705 voegen. Hoe komt dat?

  Bijlagen kunnen enkel worden toegevoegd in  stap 6 (PNG, 12.5 KB).

  U kunt uw  bijlagen hier toevoegen (PNG, 23.43 KB).

  Om een  bestand toe te voegen (PNG, 27.96 KB), klikt u op ‘Bestand kiezen’ naast de overeenkomstige regel. Houd er rekening mee dat voor archiveringsdoeleinden enkel bestanden in PDF-formaat zijn toegestaan. Dit wordt in de applicatie ook verduidelijkt via de tooltip (hier geel gemarkeerd).

 • Mijn persoonlijke gegevens als aangever zijn onvolledig of onjuist (deze worden automatisch ingevoerd en kunnen niet worden gewijzigd). Wat moet ik doen?

  Onvolledige gegevens in het gedeelte “aangever” van de applicatie zullen verhinderen dat uw E705 wordt ingevoerd. Om dit probleem te verhelpen, is het du raadzaam deze gegevens te laten aanvullen. Bij fouten in deze gegevens is het ook nuttig ze te laten wijzigen, zodat uw aanvraag zo correct mogelijk is (zo voorkomt u ook een weigering tot validatie).

  Om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen , stuurt u een e-mail met uw volledige gegevens naar plda.helpdesk@minfin.fed.be. U ontvangt vervolgens een bevestigingse-mail en kan u dan uw E705-aanvraag indienen.

 • Ik heb een fout gemaakt bij het aanvragen van de E705. Hoe kan ik dit oplossen?

  U kunt uw aanvraag niet aanpassen. U kunt in dat geval enkel contact opnemen met het hulpkantoor van de Douane en Accijnzen waarvan u afhangt. U vindt de gegevens van uw hulpkantoor onderaan de  startpagina van de applicatie E705 (PNG, 25.47 KB).

  Vervolgens kunt u een e-mail sturen naar het hulpkantoor, met vermelding van het dossiernummer van uw aanvraag en de door u begane fout. Een douanebeambte zal uw aanvraag dan eerst aanpassen alvorens deze te valideren.

 • Waar vind ik het document ‘Overzicht gevalideerde E705’ na validatie?

  Om dit document op te halen, moet u eerst inloggen op de website van MyMinfin.

  Eens ingelogd op de website, klikt u op het  tabblad ‘MIJN AANGIFTE’ (PNG, 21.72 KB).

  Vervolgens gaat u naar het  onderdeel ‘Een voertuig aangeven (E705)’ (PNG, 21.26 KB).

  Hier klikt u op ‘consulteer mijn historiek’ waarna u toegang heeft tot uw volledige historiek. Per aanvraag die u hebt gedaan, bevat deze de volgende informatie: datum creatie, chassisnummer, merk, handelsnaam en de staat van uw aanvraag. Voor de staat zijn er twee mogelijkheden: nieuw of aanvaard. Bij de aanvaarde aanvragen E705 staat er een knop ‘Downloaden’ waarmee u het ‘Overzicht gevalideerde E705’ in PDF-formaat kunt opvragen.

 • Wat moet ik doen als de applicatie E705 een foutmelding geeft?

  Indien u een foutmelding krijgt bij het indienen van uw E705 aanvraag, kunt u contact opnemen met de PLDA Helpdesk op « plda.helpdesk@minfin.fed.be » met de volgende informatie

  • Welke internetbrowser hebt u gebruikt (vermeld ook het versienummer),
  • Wat is het rijksregisternummer van de persoon die de E705 heeft aangevraagd,
  • Wat is het chassisnummer van het voertuig waarop de E705-aanvraag betrekking heeft?
  • Geef aan of de aanvraag voor de E705 als particulier of als vennootschap wordt ingediend,
  • Voeg een screenshot bij van de foutmelding die op het scherm verschijnt,
  • Geef de datum en uur op waarop u de foutmelding kreeg,
  • Voeg tot slot alle documenten bij die u relevant acht voor uw aanvraag.
 • Hoe lang duurt het om mijn aanvraag voor een E705 te valideren?

  Er is geen vaste termijn voor de behandeling van een aanvraag. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele weken, afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

 • Hoe lang is een E705 geldig?

  Een E705 blijft geldig zolang de situatie van het voertuig ongewijzigd blijft. De gevallen waarin u een (nieuwe) E705 dient aan te vragen zijn de volgende:

  • Inschrijving in België van een voertuig met een ongebruikte E705 na inschrijving in een ander land.

  • Een voertuig dat nog niet is ingeschreven en dat in eerste instantie in België is aangekocht, is het voorwerp van een nieuwe invoer of intracommunautaire verwerving in België.

 • Wat moet ik doen eens ik de E705 heb verkregen?

  Hier stopt de betrokkenheid van de douane. U hoeft zich voor uw inschrijving nu enkel nog te richten tot de DIV.

 • Hoe kan ik mijn voertuig naar de technische keuring brengen nadat ik de E705 heb verkregen?

  Dit valt niet onder de bevoegdheid van de douane. Ga naar de pagina van de FOD mobiliteit en/of bekijk de pagina rond de 'autokeuring' voor meer informatie.

 • Ik geraak niet door de technische controle vanwege een fout in de E705. Wat kan ik doen?

  Een fout in de E705 kan uw dossier normaal gesproken niet tegenhouden wat betreft de technische controle.

  De gegevens van de E705 worden immers niet met deze dienst gedeeld, enkel met de DIV. De enige informatie waarover een autokeuringsstation kan beschikken, zijn de gegevens die u aan het station verstrekt op vertoon van het document ‘Overzicht gevalideerde E705’. Dit document is, zoals de naam al aangeeft, slechts een overzicht van de gegevens die zijn gevalideerd. Zonder het juiste elektronische signaal heeft dit document geen wettelijke waarde. De technische controle kan dus niet enkel op basis daarvan worden geweigerd.

  De aandacht wordt er echter op gevestigd dat, als het autokeuringsstation een fout ontdekt in de E705, u dit best kunt melden bij het hulpkantoor van de Douane en Accijnzen waarvan u afhangt, zodat zij het signaal kunnen verbeteren. Een fout in het signaal, met name in het chassisnummer, kan immers voor problemen zorgen bij de aanvraag tot inschrijving bij de DIV.

 • Waar kan ik het formulier ‘aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ krijgen (roze formulier)?

  Voor inlichtingen over het formulier ‘aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ kunt u contact opnemen met de diensten van de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Wat is preregistratie en hoe doe ik dat?

  Dit valt niet onder de bevoegdheid van de douane, maar onder die van de DIV.

 • Wat moet ik doen als mijn dossier bij de DIV wordt tegengehouden?

  In dat geval kunt u beter rechtstreeks contact opnemen met de diensten van de DIV.

 • Krijg ik automatisch mijn gevalideerde E705 opgestuurd?

  Het zelfklevend vignet 705 is vervangen door een elektronisch signaal ‘E-705’ (van Douane naar DIV). Dit betekent dat er ook geen aanvraagformulier tot inschrijving meer wordt afgeleverd. Wanneer u bericht krijgt dat uw aanvraag is goedgekeurd contacteer dan uw verzekeraar die uw dossier verder zal afwerken.