Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik koop een voertuig buiten de EU

Welke douaneformaliteiten moet ik vervullen als ik een voertuig buiten de EU koop en het vervolgens in België wil inschrijven?

Je hebt eindelijk je droomvoertuig gevonden waar je al zo lang naar op zoek was! Je koopt het aan als particulier, maar het enige ‘obstakel’ dat je nog moet overwinnen is dat voertuig vanuit het land dat geen deel uitmaakt van de EU naar België brengen om het vervolgens op jouw naam in te schrijven.

Opgelet! Het gaat hier niet om een voertuig dat je in België invoert omdat je verhuist.

Je moet het voertuig aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs het de EU binnenkomt.

Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

 • 1. Ik koop een voertuig buiten de EU en het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in België?

  Het voertuig moet aangegeven worden via PLDA (Paperless Douane en Accijnzen). Daarvoor zal je beroep moeten doen op een douanevertegenwoordiger die voor jou tegen betaling de formaliteiten vervult bij de douane.

  WELKE BELASTINGEN BETAAL IK AAN DE BELGISCHE DOUANE?

  • Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%).
  • Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …).

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan je een E705 aanvragen via de E705-applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als je dat wenst kan je je daarvoor ook naar een douanehulpkantoor naar keuze begeven. De bevoegde hulpkantoren vindt je terug in de volgende  lijst (PDF, 181.97 KB).

  WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJVOEGEN OF VOORLEGGEN?

  • Het Enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die je overhandigd zal worden door de douanevertegenwoordiger.
  • De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.
  • Het buitenlands kentekenbewijs, indien het reeds bestaat. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet je alle delen voorleggen. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  Na het voorleggen van bovenvermelde documenten verzendt de douane een E705 en geeft jou hiervan een bewijs. Als je het voertuig aangeeft via de E705-applicatie kan je dat bewijs afdrukken nadat de douane de E705 verzonden heeft.

 • 2. Ik koop een voertuig buiten de EU en het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in een andere Europese-lidstaat en ik wil de invoerformaliteiten daar vervullen?

  Het zou kunnen dat de invoeraangifte via een computerapplicatie moet aangegeven worden en dat je je daarvoor tot een douanevertegenwoordiger moet wenden die voor jou tegen betaling de formaliteiten vervult bij de douane. Voor meer informatie dien je de douane van de betreffende lidstaat te contacteren.

  WELKE DOCUMENTEN MOET IK VOORLEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  • Het Enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die je overhandigd zal worden door de douanevertegenwoordiger.
  • De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.
  • Het origineel buitenlands kentekenbewijs, indien het reeds bestaat. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet je alle delen voorleggen.

  WELKE BELASTINGEN BETAAL IK IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  • Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%).
  • Btw: berekend op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …). Het toepasselijk btw-tarief is dat van de lidstaat van invoer.

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan je een E705 aanvragen via de E705-applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als je dat wenst kan je het voertuig ook aangeven bij een douanehulpkantoor naar keuze. De bevoegde hulpkantoren vindt je terug in de volgende  lijst(This hyperlink opens a new window) (PDF, 181.97 KB).

  WELKE DOCUMENTEN MOET IK VOORLEGGEN IN HET BELGISCH DOUANEKANTOOR NAAR KEUZE?

  • Het in de andere lidstaat geldig gemaakt enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die je overhandigd zal worden door de douanevertegenwoordiger.
  • De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.
  • Het buitenlands kentekenbewijs, indien het reeds bestaat. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet je alle delen voorleggen. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  Na het voorleggen van bovenvermelde documenten verzendt de douane een E705 en geeft jou hiervan een bewijs. Als je het voertuig aangeeft via de E705-applicatie kan je dat bewijs afdrukken nadat de douane de E705 verzonden heeft.

 • 3. Ik koop een voertuig buiten de EU en het douanekantoor waarlangs het voertuig de EU binnenkomt ligt in een andere EU-lidstaat en ik wil de invoerformaliteiten in België vervullen?

  WELKE DOCUMENTEN MOET IK VOORLEGGEN IN HET DOUANEKANTOOR VAN DE ANDERE LIDSTAAT?

  • Het enig document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is. Het zou kunnen dat dit document via een computerapplicatie moet ingediend worden en dat je je hiervoor tot een douanevertegenwoordiger moet wenden die voor jou tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane. Voor meer informatie dien je de douane van de betreffende lidstaat te contacteren.
  • De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.
  • Het origineel buitenlands kentekenbewijs, indien het reeds bestaat. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen.

  INVOERAANGIFTE IM OF EU BIJ DE BELGISCHE DOUANE

  Het voertuig moet aangegeven worden via PLDA (Paperless Douane en Accijnzen) op het Belgische douanehulpkantoor van eindbestemming dat op het enig document T1 vermeldt is. Daarvoor zal je beroep moeten doen op een douanevertegenwoordiger die voor jou tegen betaling de formaliteiten zal vervullen bij de douane.

  WELKE BELASTINGEN BETAAL IK AAN DE BELGISCHE DOUANE?

  • Invoerrechten: die worden berekend op de douanewaarde van de personenwagen. De douanewaarde is de waarde van de personenwagen + alle kosten tot aan de EU-grens (vb. transportkosten, …). Het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een personenwagen bedraagt het tarief in principe 10%).
  • Btw: 21% op de som van de douanewaarde + invoerrechten + de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming (vb. transportkosten, …).

  AANVRAAG E705

  Nadat de invoerformaliteiten vervuld zijn en de verschuldigde invoerrechten en btw dus betaald zijn, kan je een E705 aanvragen via de E705-applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als je dat wenst kan je het voertuig ook aangeven bij een douanehulpkantoor naar keuze. De bevoegde hulpkantoren vindt je terug in de volgende  lijst(This hyperlink opens a new window) (PDF, 181.97 KB).

  WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJVOEGEN OF VOORLEGGEN AAN DE BELGISCHE DOUANE?

  • Het enig document IM of EU. Dit is een afdruk van de invoeraangifte die je overhandigd zal worden door de douanevertegenwoordiger.
  • De aankoopfactuur (verkoper is een onderneming) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.
  • Het buitenlands kentekenbewijs, indien het reeds bestaat. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moeten alle delen worden voorgelegd. Bij aanvraag van de E705 in een douanehulpkantoor moet(en) het origineel (de originelen) voorgelegd worden.

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  Na het voorleggen van bovenvermelde documenten verzendt de douane een E705 en geeft jou hiervan een bewijs. Als je het voertuig aangeeft via de E705-applicatie kan je dat bewijs afdrukken nadat de douane de E705 verzonden heeft.