Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnsgoederen invoeren

Wat zijn de regels rond het online aankopen van alcohol, alcoholhoudende dranken, thee, koffie en andere alcoholvrije dranken en tabak op een Belgische webshop?

Waar moet ik rekening mee houden als ik als particulier producten via een webwinkel aankoop?

Niets is gemakkelijker: product kiezen, bestellen, betalen, de levering afwachten en genieten…

Dat je moet opletten met aankopen via vb. Chinese of Amerikaanse webwinkels is reeds bij een breed publiek gekend. De onaangename verrassing bestaat er in dat je onverwachts bovenop de betaalde prijs nog invoerrechten en btw moet betalen bij het binnenkomen in de Europese Unie. De media berichtte hier reeds meermaals over.

Let echter ook op met de aankoop van alcohol, alcoholhoudende dranken, thee, koffie en andere alcoholvrije dranken via een webwinkel!

Aankopen van voornoemde producten via een Belgische webwinkel van een in België gevestigde winkel vormt geen probleem.

Aankopen via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat kan wel voor problemen zorgen. Door de accijnswetgeving komt de betaling van Belgische accijnzen om de hoek kijken, ook al heeft jouw verkoper reeds accijnzen in de lidstaat van verzending betaald.

Gezien de aangekochte dranken in België worden verbruikt, ontstaat er een schuld inzake accijnzen, verpakkingsheffing en btw in België.

Ondanks het vrij verkeer van goederen binnen de EU, zijn voornoemde accijnzen, verpakkingsheffing en btw in principe verschuldigd in de lidstaat waar de goederen worden verbruikt.

Controleer de verkoop- en leveringsvoorwaarden

Vaak lijkt het dat je bestelt bij een Belgische webwinkel of heeft de buitenlandse webwinkel een verkoopkantoor in België en komen de aangekochte dranken toch uit een andere EU-lidstaat.

De verkoop- en leveringsvoorwaarden lezen helpt maar hou er rekening mee dat deze niet steeds correct zijn wat de accijnswetgeving betreft. Goed opletten is dus de boodschap en je eventueel bij de verkoper informeren!

Alcohol en Alcoholhoudende dranken...

Voor alcohol en alcoholhoudende dranken zijn geen rechten verschuldigd in België wanneer je, als particulier, deze dranken aankoopt via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat en je deze zelf vervoert vanuit de andere EU-lidstaat.  Deze situatie is evenwel niet echt de bedoeling van een aankoop op internet.

Als de verkoper van de webwinkel in de andere EU-lidstaat echter de alcohol en alcoholhoudende dranken vanuit de andere EU-lidstaat naar u, als particulier, vervoert, spreken we van een “verkoop op afstand”. De accijnzen, verpakkingsheffing en btw zijn verschuldigd op het ogenblik van levering van de goederen in België.

In principe is de buitenlandse verkoper die het vervoer naar jou, als particulier, regelt of zijn Belgische fiscaal vertegenwoordiger gehouden de voornoemde accijnzen, verpakkingsheffing en btw te voldoen. Indien deze personen dat echter nalaten, kan jij, als geadresseerde, uiteindelijk verplicht worden de Belgische rechten te betalen.

Nooit leuk als je denkt een koopje te hebben gedaan!

Alcoholvrije dranken, thee en koffie...

Voor alcoholvrije dranken, thee en koffie zijn geen rechten verschuldigd in België wanneer je, als particulier, deze dranken aankoopt via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat en je deze zelf vervoert vanuit de andere EU-lidstaat Deze situatie is evenwel niet echt de bedoeling van een aankoop op internet!

Indien de verkoper  toch alcoholvrije dranken, thee of koffie aanbiedt via zijn webwinkel en het vervoer doet tot bij jou als particulier, in België moet hij de Belgische accijnzen betalen.

Om onaangename verrassingen te vermijden kijk je er best op toe dat inclusief accijnzen werd  gefactureerd.

Tabaksfabricaten

De aankoop en verkoop van tabaksfabricaten (sigaretten, sigaren, rooktabak, waterpijptabak,…) via webwinkels of web-platforms  in België is verboden.

Alle webwinkels, ook deze uit EU-lidstaten of landen die niet tot de EU behoren, die tabaksfabricaten in België online verkopen werken hier dus in de illegaliteit. Je kan als koper in België ook worden bestraft.

Ook de verkoop in België van e-sigaretten (nicotinehoudend) en hun navullingen via een webwinkel is verboden.

Raadpleeg de accijnstarieven

Wist je dat de accijnstarieven nog in alle EU-lidstaten verschillend zijn? Weet je graag hoeveel de accijnzen in België bedragen? Raadpleeg de geldende accijnstarieven op www.fisconetplus.be, Fiscaliteit, Accijnzen, Administratieve richtlijnen, Accijnstarieven. De bedragen hier vermeld zijn informatief en kunnen niet gebruikt worden bij eventuele vaststellingen indien ze niet actueel of foutief zouden zijn.