Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Extra kosten verbonden aan mijn pakje

 • Hoe bereken ik de extra kosten verbonden aan mijn online aangekocht pakje (rechten en belastingen)?

  Wanneer goederen worden aangekocht buiten de EU of je krijgt geschenken van een familielid of vriend(in) uit een niet EU-land dan dien je, afhankelijk van het goed, bepaalde rechten te betalen zoals invoerrechten, btw, accijnzen, enz.

  Voor elk soort goed bestaat er een specifieke goederencode en een tarief van invoerrechten die in de applicatie Tarbel kan opgezocht worden. Alle bestaande goederen zijn opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Voor elk goed wordt aangegeven welke rechten betaald moeten worden. Deze opzoeking is niet eenvoudig, maar je  kan je hiervoor laten bijstaan door een douanevertegenwoordiger).
   

  Overzicht van de meest gangbare online aankopen

  Smartphone

  0 % invoerrechten

  21 % btw

  Laptops en tablets

  0 %

  21 %

  Koptelefoons en microfoons

  0 %

  21 %

  Speelgoed

  0 t/m 4,7 %

  21 %

  Boeken

  0 %

  6 %

  Gezelschapsspellen, videospellen

  0 t/m 2,7 %

  21 %

  Koffers en tassen

  0 t/m 9,7 %

  21 %

  Schoenen en laarzen

  3,5 t/m 17 %

  21 %

  Sieraden en juwelen

  0 t/m 4 %

  21 %

  Kleding

  0 t/m 12 %

  21 %

  Schoonheidsmiddelen en verzorgingsproducten

  0 t/m 6,5 %

  21 %

  Auto- en motoronderdelen

  3 t/m 4,5 %

  21 %

  Polshorloges

  4,5 %

  (U betaalt minimaal € 0,30 en maximaal € 0,80 per horloge)

  21 %

  Reuk- en toiletwater

  0 %

  21 %

  Voorbeeld van een berekening van extra kosten:

  U koopt bij een Chinese webshop een fantasiejuweel van € 160.
  De verzendkosten zijn € 35.
  De verzekeringskosten zijn € 5.
  U berekent de invoerrechten over € 160 + € 35 + € 5 = € 200.
  De invoerrechten zijn 4 % van € 200 = € 8.
  U berekent de btw over € 160 + € 35 + € 5 + € 8 = € 208.
  De btw is 21 % over € 208 = € 43,68.
  U betaalt dus aan de douane: € 8€+ € 43,68 = € 51,68.

  Disclaimer

  1. Tarieven kunnen wijzigen;
  2. Het is vaak moeilijk om te bepalen welke type goed het uiteindelijk is.  De voorgestelde % zijn dus enkel illustratief. Om zeker te zijn wat u moet betalen, dient u goederencode te kennen die u kan opzoeken via Tarbel;
  3. Bovendien kan ook de expediteur/declarant een kost aanrekenen voor de geleverde douaneformaliteiten, wat dan soms wordt omschreven als ‘douanekost’;
  4. De koper kan geconfronteerd worden met andere, bijkomende kosten (bv. anti-dumping rechten) en deze kunnen hoog zijn (40 % en meer is mogelijk).
 • Wanneer betaal ik geen extra kosten voor mijn online aangekocht pakje?

  1. Zendingen met een te verwaarlozen waarde

  • Pakjes met een waarde tot en met € 22: geen extra kosten.
    
  • Pakjes met een waarde van meer dan € 22: wel extra kosten. Zoals bijvoorbeeld de btw. Als het pakje meer dan € 150 waard is, dan moet je ook invoerrechten betalen.
   Voor deze pakjes moet je ook inklaringskosten betalen. Al deze zaken reken je af met de bezorger.
    

  2. Zendingen tussen particulieren zonder commercieel karakter

  • Voor goederen die verzonden worden tot een waarde van € 45 en die voldoen aan bepaalde voorwaarden wordt een vrijstelling van rechten en belastingen (invoerrechten en btw) verleend.
    
  • Voor bepaalde producten geldt naast deze waardebeperking ook een hoeveelheidsbeperking.
    
  • Er wordt GEEN vrijstelling verleend voor alcoholische producten, parfum, toiletwater, tabak en tabaksproducten.
 • Wat moet ik doen als er meer dan de wettelijke kosten werden aangerekend voor mijn online aangekocht pakje?

  De douanediensten kunnen enkel bedragen terugbetalen die effectief aan de douane betaald zijn.  Dit zijn de bedragen op de invoeraangifte. Bedragen aangerekend voor het vervullen van de douaneformaliteiten door het post- of koeriersbedrijf kunnen we niet terugbetalen. 

  1. Je betaalt de extra kosten en dan kan je beschikken over je pakje. 
  2. Je weigert het pakje.  
   Soms moet je toch nog kosten betalen. 
   Het is niet zeker dat de verkoper je het aankoopbedrag zal terugstorten. 
  3. Je neemt het pakje nog niet aan en dient bezwaar in bij het post- of koeriersbedrijf. 
  4. Je neemt het pakje aan, betaalt de kosten en dient nadien bezwaar in bij het post- of koeriersbedrijf.
  5. Je stuurt het pakje terug.
    
  Neem op voorhand contact op met het post- of koeriersbedrijf.
  Er moet een duidelijke link zijn tussen het ontvangen en het teruggestuurde pakje, zoniet zal er niet overgegaan worden tot terugbetaling.   

  Volg volgende werkwijze voor punt 3,4 en 5:

  • Dien een verzoek in, gestaafd met voldoende bewijzen, bij het post- of koeriersbedrijf. Zij treden op als tussenpersoon tegenover de douane. 
  • Is het een vergissing van het post- of koeriersbedrijf, dan betaalt deze onmiddellijk de onterecht aangerekende bedragen terug (indien deze al betaald werden).
  • Is het te hoog geïnde bedrag te wijten aan een verkeerde vermelding van de waarde op de documenten bij de zending, dan rekent het post- en koeriersbedrijf administratieve kosten aan.  Neem contact op met het post- en koeriersbedrijf voor het bedrag van deze kosten.
  • Het post- of koeriersbedrijf zal je pas terugbetalen nadat ze een effectieve teruggave van de douane ontvangen hebben.

  of

   Doe zelf al het nodige om een terugbetaling te bekomen. (PDF, 144.41 KB)