FAQ

 • Internationale pakketten die naar België gestuurd worden. Gemeenschappelijke mededeling van de Douane en bpost.

  Wie in België op een pakje uit een land buiten de Europese Unie wacht, wil weten waar zijn pakket zich bevindt: bij de Douane of bij bpost. Daarom informeren wij u graag over onze respectievelijke verantwoordelijkheden bij de invoer van pakketten.

  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (de Douane) is belast met de controle van de goederen die binnenkomen in de Europese Unie (EU) en met de belastingheffing op de goederen. Controles kunnen ook uitgevoerd worden op Europese goederen.

  bpost klaart de pakketten in, bezorgt ze bij de geadresseerden en int de eventuele douanerechten en de btw.

  Voor meer informatie kan u de  gemeenschappelijke communicatie van de FOD Financiën en bpost (PDF, 208.05 KB)raadplegen.

 • Waar bevindt mijn online aangekocht pakje zich?

  De douane kan u geen info geven over de status van uw pakje.

  Wanneer u via de trackingcontrole de term "douane" ziet betekent dit niet altijd dat de douane in het bezit is van uw pakje. Deze term is een algemene aanduiding dat de zending onderworpen wordt aan bepaalde administratieve invoerformaliteiten en/of controles. Bij de invoer van bepaalde goederen wordt er een beroep gedaan op andere controle-instellingen zoals het FAGG, FAVV, BIPT, ... De afhandeling van deze formaliteiten kan soms enige tijd in beslag nemen.

  Neem dus altijd eerst contact op met uw koeriersdienst. Wanneer u hen contacteert, zal u ook het trackingnummer moeten voorleggen.

 • Wat is de rol van de douane?

  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (de douane) is belast met de controle van de goederen die de Europese Unie binnenkomen en met de belastingheffing op deze goederen. Maar ook op Europese goederen kunnen controles plaatsvinden.

  De douane komt in de praktijk enkel tussen bij de veiligheidscontrole en bij de verificatie van de goederen:

  • De veiligheidscontrole: de douane kan altijd een veiligheidscontrole doen (op basis van risicoanalyse) op alle pakketten die de post of de koerierdiensten in de EU importeren.
   De douane controleert of de goederen toegelaten zijn en neemt verboden wapens, namaak, verboden medicijnen, drugs en sommige voedingsmiddelen in beslag.
   De post- of koerierdiensten verlenen de toegang aan de douane om deze controles in hun vestigingen te doen.
    

  • De verificatie: met het oog op een correcte belastingheffing controleert de douane of de bijgevoegde aangifte die door de post- of koerierdienst werd opgesteld overeenstemt met de verstuurde goederen. Nadien geeft ze de goederen vrij voor distributie.

 • Mag de douane mijn zending blokkeren?

  De douane mag uw zending in bewaring nemen (gedurende de duur van het onderzoek) of mag ze in beslag nemen in de volgende gevallen:

  • Er is een vermoeden van inbreuk dat verder onderzoek vereist.
   Er is een duidelijke inbreuk; inbreuk op veiligheidsmaatregelen, gezondheidsmaatregelen, economische maatregelen (namaak, verdovende middelen…)
  • Er is een vergunningsplicht (wapens,…) en er is niet voldaan aan alle voorwaarden (bv. ontbrekende gegevens,…)
   ...
 • Hoe bereken ik de extra kosten verbonden aan mijn online aangekocht pakje (rechten en belastingen)?

  Wanneer goederen worden aangekocht buiten de EU of u krijgt geschenken van een familielid of vriendin uit een niet EU-land dan dient u, afhankelijk van het goed, bepaalde rechten te betalen zoals invoerrechten, btw, accijnzen, enz.

  Voor elk soort goed bestaat er een specifieke goederencode en een tarief van invoerrechten die in de applicatie Tarbel kan opgezocht worden. Alle bestaande goederen zijn opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Voor elk goed wordt aangegeven welke rechten betaald moeten worden. Deze opzoeking is niet eenvoudig, maar u  kan zich hiervoor laten bijstaan door een douanevertegenwoordiger.

  De invoerrechten worden berekend op de douanewaarde (aankoopprijs + kosten, o.a. vrachtkosten). De btw wordt berekend op de totale douanewaarde en rechten.

  Ook het koeriersbedrijf rekent douanekosten aan, dit zijn zogenaamde inklaringskosten (koeriersbedrijf biedt de goederen aan bij de douane en betaalt de kosten om de goederen in het vrije verkeer te brengen). Deze douanekosten worden niet bepaald door de douane maar door het post- of koeriersbedrijf dat uw zending behandelt. Deze kosten kan u terugvinden op de website van de koeriersdienst.

  Twee mogelijke situaties kunnen zich voordoen:

 • Online aankopen van accijnsgoederen/-producten: Wat is er nu zo kenmerkend voor het online kopen van alcohol, alcoholhoudende dranken, thee, koffie en andere alcoholvrije dranken en tabak?
  Wie heeft er als particulier nog geen producten via een webwinkel aangekocht? 
  Niets is gemakkelijker: product kiezen, bestellen, betalen, de levering afwachten en genieten…
  Dat u moet opletten met aankopen via vb. Chinese of Amerikaanse webwinkels is reeds bij een breed publiek gekend. De onaangename verrassing bestaat er in dat u onverwachts bovenop de betaalde prijs nog invoerrechten en btw moet betalen bij het binnenkomen in de Europese Unie. De media berichtte hier reeds meermaals over.
  Let echter ook op met de aankoop van alcohol, alcoholhoudende dranken, thee, koffie en andere alcoholvrije dranken via een webwinkel! 
  Aankopen van voornoemde producten via een Belgische webwinkel van een in België gevestigde winkel vormt geen probleem. 
  Aankopen via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat kan wel voor problemen zorgen. Door de accijnswetgeving komt de betaling van Belgische accijnzen om de hoek kijken, ook al heeft uw verkoper reeds accijnzen in de lidstaat van verzending betaald.
  Gezien de aangekochte dranken in België worden verbruikt, ontstaat er een schuld inzake accijnzen, verpakkingsheffing en btw in België. 
  Ondanks het vrij verkeer van goederen binnen de EU, zijn voornoemde accijnzen, verpakkingsheffing en btw in principe verschuldigd in de lidstaat waar de goederen worden verbruikt. 
  Een addertje…
  Vaak lijkt het dat u bestelt bij een Belgische webwinkel of heeft de buitenlandse webwinkel een verkoopkantoor in België en komen de aangekochte dranken toch uit een andere EU-lidstaat.
  De verkoop- en leveringsvoorwaarden lezen helpt maar hou er rekening mee dat deze niet steeds correct zijn wat de accijnswetgeving betreft. Goed opletten is dus geboden en u eventueel bij de verkoper informeren!
  Alcohol en Alcoholhoudende dranken
  Voor alcohol en alcoholhoudende dranken zijn geen rechten verschuldigd in België wanneer u, als particulier, deze dranken aankoopt via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat en u deze zelf vervoert vanuit de andere EU-lidstaat.  Deze situatie is evenwel niet echt de bedoeling van een aankoop op internet.
  Als de verkoper van de webwinkel in de andere EU-lidstaat echter de alcohol en alcoholhoudende dranken vanuit de andere EU-lidstaat naar u, als particulier, vervoert, spreken we van een “verkoop op afstand”. De accijnzen, verpakkingsheffing en btw zijn verschuldigd op het ogenblik van levering van de goederen in België.
  In principe is de buitenlandse verkoper die het vervoer naar u, als particulier, regelt of zijn Belgische fiscaal vertegenwoordiger gehouden de voornoemde accijnzen, verpakkingsheffing en btw te voldoen. Indien deze personen dat echter nalaten, kan u, als geadresseerde, uiteindelijk verplicht worden de Belgische rechten te betalen. 
  Nooit leuk als u denkt een koopje te hebben gedaan!
  Alcoholvrije dranken, thee en koffie
  Voor alcoholvrije dranken, thee en koffie zijn geen rechten verschuldigd in België wanneer u, als particulier, deze dranken aankoopt via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat en u deze zelf vervoert vanuit de andere EU-lidstaat Deze situatie is evenwel niet echt de bedoeling van een aankoop op internet!
  Indien de verkoper  toch alcoholvrije dranken, thee of koffie aanbiedt via zijn webwinkel en het vervoer doet tot bij u, als particulier, in België moet hij de Belgische accijnzen betalen.
  Om onaangename verrassingen te vermijden kijkt u er best op toe dat inclusief accijnzen werd  gefactureerd.
  Voor de rokers…
  De aankoop en verkoop van tabaksfabricaten (sigaretten, sigaren, rooktabak, waterpijptabak,…) via webwinkels of web-platforms  in België is verboden.
  Alle webwinkels, ook deze uit EU-lidstaten of landen die niet tot de EU behoren, die tabaksfabricaten in België online verkopen werken hier dus in de illegaliteit. U kan als koper in België ook worden bestraft.
  Ook de verkoop in België van e-sigaretten (nicotinehoudend) en hun navullingen via een webwinkel is verboden.
  Tot slot…
  Wist u dat de hoogte van de accijnstarieven nog in alle EU-lidstaten verschillend is? Weet u graag hoeveel de accijnzen in België bedragen? Raadpleeg de geldende accijnstarieven op www.fisconetplus.be, Fiscaliteit, Accijnzen, Administratieve richtlijnen, Accijnstarieven (1). 
  (1)  De bedragen hier vermeld zijn informatief en kunnen niet gebruikt worden bij eventuele vaststellingen indien ze niet actueel of foutief zouden zijn.
 • Welke formaliteiten moet ik vervullen bij een zending van particulier naar particulier max. 45 euro?

  De zendingen die volledige vrijstelling genieten, kunnen zonder formaliteiten ingevoerd worden maar dit betekent niet dat ze uitgesloten zijn van een eventuele douanecontrole.

  Voor de zendingen die slechts van een gedeeltelijke vrijstelling kunnen genieten, moet een aangifte opgesteld worden.

  U ontvangt goederen afkomstig uit een land buiten de EU van een particulier

  Wanneer een particulier (een familielid, vriend of kennis die buiten de EU woont), u een pakket opstuurt, zelfs indien dit een geschenk is, zult u bij de invoer ervan de rechten bij invoer, de btw en eventueel de accijnzen moeten betalen.

  In bepaalde gevallen kan u van een vrijstelling van die belasting genieten.

   Wat zijn de voorwaarden? (PDF, 343.3 KB)

 • Voor welke pakketten/zendingen moet ik toch geen douanerechten en btw betalen d.w.z. genieten van een vrijstelling van rechten en belastingen?

  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen zendingen met een te verwaarlozen waarde en zendingen door particulieren aan particulieren gericht. Wanneer het gaat om zendingen door particulieren aan particulieren gericht (zoals beschreven in de vorige vraag) zal je volledige vrijstelling van rechten en belastingen genieten. Bij zendingen met een te verwaarlozen waarde zal je afhankelijk van de waarde van de goederen vrijstelling krijgen van rechten en belastingen of uitsluitend van rechten.

  Zendingen door particulieren aan particulieren (geen commercieel karakter): Hier wordt een vrijstelling van rechten en belastingen (invoerrechten en btw) verleend voor goederen die verzonden worden tot een waarde van 45 EUR onder de voorwaarden besproken in de vorige vraag.
  Voor bepaalde producten geldt naast deze waardebeperking ook een hoeveelheidsbeperking.  De volgende limieten zijn hier van toepassing (PDF, 64.57 KB)

  Zendingen met een te verwaarlozen waarde: Het volgende geldt zowel voor commerciële zendingen als zendingen door particulieren aan particulieren zonder commercieel karakter wanneer deze laatste zendingen de waarde van 45 euro overschrijden. (zie vorige vraag)

  • Goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt (Tot 31/12/2020): vrijstelling van btw en invoerrechten
  • Goederen waarvan de intrinsieke waarde tussen 22 en 150 EUR bedraagt: btw verschuldigd en vrijstelling van invoerrechten
  • Goederen waarvan de intrinsieke waarde meer dan 150 EUR bedraagt: Btw en invoerrechten verschuldigd

  Er wordt echter GEEN vrijstelling verleend voor alcoholische producten, parfum en toiletwater en tabak en tabaksproducten.

 • Wat moet ik doen als mijn online aangekocht pakje beschadigd is?

  1) Beschadiging van uw pakje door uw post- of koeriersdienst

  De aanvraag tot terugbetaling van de douanekosten moet gebeuren door uw post- of uw koeriersbedrijf die uw goederen hebben behandeld. Hij/zij moet ook de aangifteformulieren opstellen, de bedragen innen en het nodige doen voor de aanvraag tot terugbetaling.

  In principe mag uw pakje niet worden teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde douaneautoriteiten (neem contact op met uw bevoegde Team Aangifteopvolging).

  Zonder deze toestemming is het heel moeilijk om aan te tonen dat het exact dezelfde goederen zijn die teruggestuurd worden omwille van schade.

  Het dossier tot teruggave dient sluitend te zijn aan de hand van schriftelijke bewijzen en/of communicatie.

  2) Beschadiging van een pakje door onze douanediensten

  In eerste instantie moet worden vastgesteld dat de schade door onze diensten werd aangebracht en niet door uw post- of koeriersdienst.

  In geval het vaststaat dat de AAD&A de goederen beschadigd heeft, wordt de procedure voor schade aan derden toegepast.

  Voorwaarden:

  • De aanvraag tot terugbetaling (type C) dient ingediend te worden binnen het jaar na de datum van aanvaarding van de aangifte. Dit aanvraagformulier vindt u op - terugbetaling type C
  • U moet de goederen eerst bij de douaneautoriteiten aanbieden vooraleer u ze terugstuurt. Deze toestemming is nodig om na te gaan of het exact dezelfde goederen zijn die worden teruggezonden (neem contact op met uw bevoegde Team Aangifteopvolging).

  Bij het dossier moet u de factuur, de betalingsbewijzen, foto’s, … (voor de motivatie) bijvoegen samen met een regularisatieaangifte in PLDA.

  Enkel de belastingen worden terugbetaald, andere kosten (bv. transportkosten) worden door de douaneadministratie niet terugbetaald!

  • Ik ben het niet eens met het te betalen belastingbedrag (= invoerrechten, btw, eventueel accijnzen). Wat kan ik doen?

   In bepaalde gevallen kunnen de invoerrechten en de btw bij invoer terugbetaald worden. Dit is het geval wanneer het geïnde bedrag hoger is dan het wettelijk verschuldigde bedrag.

   Wat moet u doen?

   U dient een verzoek in, gestaafd met de aangifte of de kwitantie en voldoende bewijzen, bij Bpost of bij de koerierdienst. Zij treden op als tussenpersoon tegenover de Douane.

   Wanneer blijkt dat het om een vergissing gaat van Bpost of van de koerierdienst, dan betaalt Bpost of de koerierdienst onmiddellijk de onterecht aangerekende bedragen terug.

   Wanneer het te hoog geïnde bedrag echter te wijten is aan een verkeerde vermelding van de waarde op de documenten bij de zending, dan rekenen Bpost en de koerierdiensten administratieve kosten aan voor het indienen van een teruggavedossier. Deze kosten kunnen dus verschillen en hiervoor neemt u dan ook best contact op met de post- of koeriersdienst.

   De post- of koeriersdienst zal u pas terugbetalen nadat ze een effectieve teruggave van de douane ontvangen hebben en dit kan enige tijd duren.

  • Infoshopping.be

   Deze website, een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, heeft tot doel op een ludieke en duidelijke manier de regels over e-commerce in België uiteen te zetten. Op de website vindt u, de consument, uitleg over alle stappen van een online aankoop en over uw rechten en plichten bij elk van deze stappen.

  • Wat gebeurt er met pakketten komende uit het Verenigd Koninkrijk na Brexit?

   In geval er een BREXIT zonder akkoord plaatsvindt, zal het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als een derde land en is de regeling zoals hierboven beschreven van toepassing op alle zendingen komende vanuit het Verenigd Koninkrijk.

   Wanneer goederen besteld zijn voordat BREXIT plaatsvindt maar geleverd worden na BREXIT, zal de zending komende vanuit het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als een zending komende van een derde land wanneer deze na BREXIT ingevoerd wordt (dit voor zover er een no-deal BREXIT plaatsvindt en geen andere berichtgeving gebeurt).

  • Waarom wordt mijn pakje dat ik online aangekocht heb vernietigd?

   1) Vermoeden van nagemaakte goederen

   Wanneer u de melding krijgt dat uw online aangekocht pakje, vernietigd wordt, betekent dit dat de douane de goederen tegenhoudt omdat zij een vermoeden heeft dat het om namaak gaat.

   Standaardprocedure

   In de standaardprocedure worden deze goederen vervolgens door een expert van het merk (de zogenaamde ‘merkhouder’) onderzocht om na te gaan of het effectief om namaak gaat.  Als dit het geval is, mag de merkhouder de kosten die hij/zij gemaakt heeft om dit te onderzoeken aan u, de bestemmeling, doorrekenen.

   Procedure voor zendingen met ‘te verwaarlozen waarde’

   De zending wordt niet door een expert onderzocht. Als u akkoord gaat met de vernietiging van de goederen worden deze vernietigd en kan het merk de gemaakte kosten niet aan aanrekenen.  
   Als u bezwaar aantekent worden de goederen wel op namaak onderzocht:

   • Als de goederen origineel blijken te zijn, ontvangt u ze alsnog
   • Als de goederen echter nagemaakt blijken te zijn, kan het merk een rechtsprocedure tegen u inleiden en kan het alle gemaakte kosten op u verhalen.

   De termijn om bezwaar in te dienen verloopt 10 dagen nadat u in kennis bent gesteld van de vaststelling door de douane. Wanneer wij geen reactie van u ontvangen, komt dit neer op een stilzwijgend akkoord.

   Klacht ten overstaan van de verzender

   Als u een klacht wil neerleggen tegen de firma waar u uw goederen heeft aangekocht, kan dit via deze link doen.

   Terugvorderen van uw aankoopbedrag

   U kan ook proberen uw aankoopbedrag terug te vorderen van de verkoper. Stuur hem een schriftelijk verzoek tot terugbetaling. In het geval dat u uw aankoop deed met een kredietkaart kan u de transactie betwisten bij de uitgever van uw kredietkaart. Onder bepaalde voorwaarden kan deze u terugbetalen. Voor meer informatie kan u terecht op deze website.

   Als u uw goederen via AliExpress heeft aangekocht, kan u volgende links raadplegen:

    
   2) Veiligheid van de goederen, economische maatregelen en milieumaatregelen

   Sommige goederen mag je niet zomaar in- of uitvoeren, bijvoorbeeld: wapens, beschermde dier- en plantsoorten (CITES), namaakgoederen, …

   Informeer u hierover en bekijk de rubrieken op onze website (namaak, CITES, …).