Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

U ontvangt goederen van buiten de EU van een particulier

Indien een particulier (een familielid, vriend of kennis die buiten de EU woont), u een pakket opstuurt, zelfs indien dit een geschenk is, zult u bij de invoer ervan de rechten bij invoer, de btw en eventueel de accijnzen moeten betalen.

In bepaalde gevallen kan u van een vrijstelling van die belastingen genieten.

Wat zijn de voorwaarden om van deze vrijstelling te genieten?

 • Het moet gaan om een gratis verzending van particulier aan particulier.
 • U moet zich als bestemmeling in België bevinden.
 • Het moet gaan om een zending zonder handelskarakter, dit zijn zendingen die tegelijkertijd:
  1. Een incidenteel karakter hebben.
  2. Uitsluitend goederen voor persoonlijk gebruik van de geadresseerde of zijn gezin bevatten. Daarbij mag noch de aard, noch de hoeveelheid van die goederen op enig commercieel oogmerk duiden.
  3. Door de afzender aan de geadresseerde worden gezonden zonder dat hiervoor door de laatstgenoemde één of andere betaling wordt verricht.
 • De waarde van de zending is maximaal 45 euro.
  Wanneer de zending uit verschillende goederen bestaat en de totale waarde is meer dan 45 euro kan deze vrijstelling alleen gelden wanneer de zending kan opgesplitst worden in een gedeelte goederen die alleen of samen max. 45 euro waard zijn en een ander deel. In dat geval geniet u van een vrijstelling voor dit eerste deel. Op het andere deel dient u nog altijd de rechten en belastingen bij invoer te betalen.