Wat gebeurt er met pakketten komende uit het Verenigd Koninkrijk na Brexit?

In geval er een BREXIT zonder akkoord plaatsvindt, zal het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als een derde land en is de regeling zoals hierboven beschreven van toepassing op alle zendingen komende vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer goederen besteld zijn voordat BREXIT plaatsvindt maar geleverd worden na BREXIT, zal de zending komende vanuit het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als een zending komende van een derde land wanneer deze na BREXIT ingevoerd wordt (dit voor zover er een no-deal BREXIT plaatsvindt en geen andere berichtgeving gebeurt).