Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Hoe zit het met pakketten ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk na de brexit?

Sinds 1 januari 2021, met het einde van de brexit overgangsperiode, behandelen EU-landen het Verenigd Koninkrijk (VK) als wat men een derde land noemt, zoals bijvoorbeeld ook China.

Als u van plan bent goederen aan te kopen via een webshop in het VK, is het daarom nuttig om de rubriek "Praktische tips bij online aankopen via een buitenlandse webshop" door te nemen.

Als uw pakket niet duurder is dan EUR 22, hoeft u geen extra kosten te betalen (vanaf 1 juli 2021 komt deze vrijstelling echter te vervallen).

Voor bedragen boven EUR 22:

  • is er een douaneaangifte vereist: de verzender of aangever kan voor het vervullen van deze douaneformaliteiten een vergoeding vragen, die soms "douanekosten" wordt genoemd.
  • is er btw bij invoer verschuldigd.

De Handels- en Samenwerkingsovereenkomst die op 24 december 2020 en tussen de EU en het VK werd afgesloten, heeft geen gevolgen voor de verplichte douaneformaliteiten noch voor de betaling van btw bij invoer.

Invoerrechten

Voor pakketten die boven EUR 150 bedragen, gelden dezelfde voorschriften als voor deze boven EUR 22 en zijn er bovendien invoerrechten verschuldigd.

Invoerrechten worden in het algemeen berekend als een percentage van het factuurbedrag. Bij kleding of schoenen gaat het al snel om meer dan 10%. Echter er zijn ook goederen waarop geen rechten te betalen zijn zoals bijvoorbeeld boeken of smartphones.

Indien er toch invoerrechten verschuldigd zijn dan kunnen die alsnog via de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst worden geannuleerd, maar ... enkel en alleen indien de verkoper van de goederen de preferentiële oorsprong "Verenigd Koninkrijk" voor die goederen heeft. Dit attest kan de verkoper enkel verkrijgen als de goederen ook effectief in het VK werden verkregen of vervaardigd (volgens de oorsprongsregels opgenomen in de Handel- en Samenwerkingsovereenkomst).

Er kunnen nog andere heffingen worden toegevoegd, met name voor goederen waarop accijns wordt geheven (alcohol, alcoholhoudende dranken, thee, koffie en andere niet-alcoholhoudende dranken): meer informatie hierover: "Accijnsgoederen invoeren".

De aan- en verkoop van tabaksfabrikaten (sigaretten, sigaren, rooktabak, shisha-tabak enz.) via webshops is in België verboden.

Zijn er dan geen voordelen? Ja, sinds 1 januari 2021 is België een derde land geworden voor het VK. Als gevolg daarvan is er geen Britse btw meer verschuldigd op aankopen via een webshop in het VK.

Meer informatie vindt u onder de rubriek "Pakketten verzenden en ontvangen".

Een voorbeeld:

U koopt een juweel voor EUR 160 via een webshop in het Verenigd Koninkrijk. De kosten verbonden aan uw aankoop zien er dan als volgt uit:

Stel dat de verzendkosten EUR 35 bedragen en de verzekeringskosten EUR 5.

U berekent de invoerrechten dan op een bedrag van EUR 160 + EUR 35 + EUR 5 = EUR 200.

Het invoerrecht bedraagt 4% op EUR 200 = EUR 8.

De koerier rekent u een bedrag van EUR 15 administratiekosten aan voor het opmaken van de douaneaangifte.

U berekent de BTW over EUR 160 + EUR 35 + EUR 5 + EUR 8 + EUR 15 = EUR 223.

De verschuldigde BTW bij invoer bedraagt 21% op EUR 223 = EUR 46,83.

De uiteindelijke kostprijs van uw juweel bedraagt dan EUR 223 + EUR 46,83 = EUR 269,83. Binnen dit bedrag bedraagt het totale bedrag aan heffingen (invoerrechten en btw) EUR 8 + EUR 46,83 = EUR 54,83.