Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wat wordt beschouwd als beschermde plant- en diersoorten?

Soms kom je op reis bepaalde souvenirs tegen die gemaakt zijn van beschermde plant- en diersoorten. Vooraleer je die aankoopt, check je best eerst de regels rond het meebrengen ervan naar België.

 • Wat is een beschermde plant- of diersoort (CITES)?

  CITES staat voor Convention on International Trade of Endangered Species, een Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

 • Hoe weet ik dat een dier- of plantensoort met uitsterven wordt bedreigd?

  Alle specimen* (*dier- en plantensoorten, dood of levend, inclusief een deel of afgeleid product ervan), die met uitsterven zijn bedreigd en dus beschermd moeten worden, zijn opgenomen in één van de bijlagen (A, B, C of D) van de Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996.

 • Welke maatregelen zijn van kracht voor het meebrengen van beschermde plant- en diersoorten?

  De belangrijkste maatregelen zijn opgenomen in:

 • Welke specimen van dier- of plantensoorten mag ik in geen geval meebrengen vanuit een derde land in mijn bagage?

  Bepaalde specimen zijn zodanig beschermd dat het verboden is om deze mee te brengen vanuit een derde land. Voorbeelden zijn:

  • huiden en kledij van katachtigen: jassen en tassen gemaakt van huiden van luipaard, sneeuwluipaard, nevelpanter, tijger, leeuw, poema, jaguar, ocelot of jachtluipaard;

  • ivoor: beelden van olifantenivoor en het hoorn van de neushoorn: beeldjes, figuurtjes, stempels, armbanden, halskettingen, schaakstukken, stokjes en hele slagtanden;

  • producten van de landschildpadschilden (“Bekko”): juwelen, borden, brillen, haarspelden, kammen;

  • sjaals uit wol van de Tibetaanse antilope (Shahtoosh-wol);

  • schedels van krokodillen, tijgers, beren;

  • beelden van walvisbotten;

  • gitaren en luxe accessoires in Rio palissander.

 • Zijn er specimen van dier- of plantensoorten die ik wel mag meebrengen vanuit een derde land in mijn bagage?

  Volgens de soort specimen kan je deze meebrengen vanuit een derde land in jouw bagage met of zonder vergunning.

  Met vergunning

  Bepaalde souvenirs kan je meebrengen maar op voorwaarde dat je hiervoor beschikt over een uitvoervergunning (van het land van herkomst) EN een invoervergunning van het Belgische CITES-beheersorgaan. Voorbeelden zijn:

  • reptielenhuiden: handtassen, aktetassen, riemen, schoenen en portefeuilles van slangen-, hagedissen- of krokodillenleer;

  • koralen en juwelen van koraal: alle zwarte, blauwe of harde koraal; voor juwelen van rood koraal uit Japan en China zijn ook documenten nodig;

  • bepaalde schelpen, doopvontschelpen, karkoschelpen en hun vlees;

  • sleutelhangers met zeepaardjes in verwerkt;

  • opgezette dieren: vogels, krokodillen (ook tanden), varanen, slangen;

  • slangenwijn: alcohol waarin specimen van beschermde soorten geweekt worden, zoals slangen, hagedissen. Vraag duidelijk na welke soort zich in de fles bevindt!

  Zonder vergunning

  • Bepaalde souvenirs kan je meebrengen zonder vergunning op voorwaarde dat de hoeveelheid binnen de aangegeven beperking valt. Voorbeelden zijn:

  • rainsticks van cactaceae tot maximum 3 per persoon;

  • bepaalde schelpen:

   • ten hoogste 3 karkoschelpen (Strombus gigas) per persoon

   • ten hoogste 3 doopvontschelpen (Tridacnidae) per persoon, in totaal niet meer dan 3 kg, waarbij een specimen één intacte schelp of twee bij elkaar passende helften kan omvatten;

  • kaviaar van steursoorten tot maximaal 125g per persoon in recipiënten die individueel zijn gemerkt: verzegelde CITES-etiketten. Indien meer: vergunning nodig;

  • producten gemaakt van krokodillenleder (tas, riem, … met uitzondering van vlees en jachttrofeeën): maximum 4 per persoon;

  • dode, gedroogde zeepaardjes (Hippocampus spp.): maximum 4 per persoon;

  • specimen van agarhout (Aquila Ria spp. en Gyrinops): ten hoogste 1 kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon.

 • Wat is het Belgisch CITES-beheersorgaan?

  De Cel CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is het Belgische beheersorgaan.

  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu (DG5) – Cel CITES
  Viktor Hortaplein 40 bus 10
  1060 Brussel
  E-mail: cites@milieu.belgie.be
  Tel: +32 2 524 97 97

 • Wie controleert de specimen en de nodige vergunningen en certificaten voor het meebrengen van beschermde plant- en diersoorten?

  Als je vanuit een derde land de Europese Unie binnenkomt, kan jouw bagage te allen tijde gecontroleerd worden door, onder andere, de douane op de luchthaven. Indien je CITES-specimen in jouw bagage hebt, moet je de nodige documenten aan de douane voorleggen.

 • Moet ik een vergunning hebben indien bepaalde specimen van dier- of plantensoorten een persoonlijke bezitting zijn en ik dit meebreng vanuit een derde land?

  Ja, ook dan is deze reglementering op u van toepassing. Naargelang de situatie moet je in bezit zijn van de nodige certificaten. Voorbeelden zijn:

  • certificaat voor persoonlijke eigendom;

  • certificaat voor reizende tentoonstellingen;

  • certificaat voor muziekinstrumenten.

 • Waar en hoe kan ik een vergunning, kennisgeving of certificaat voor het meebrengen van beschermde plant- en diersoorten aanvragen?

  Alle documenten kunnen online worden aangevraagd via de CITES-Databank.

  Voor meer informatie over beschermde dier- en plantensoorten en CITES-wetgeving kan je de internetsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu consulteren of rechtstreeks contact opnemen met de cel CITES:
  E-mail: cites@milieu.belgie.be
  Tel.: +32 2 524 97 97

 • Kan ik een sanctie krijgen als ik de CITES-reglementering niet respecteer?

  Bij een overtreding van de reglementering kan je een geldboete en/of gevangenisstraf krijgen afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bovendien kan jouw specimen in beslag worden genomen.