Ik kom terug uit een Europese lidstaat

 • 1) Wat mag ik meenemen naar België uit een Europese lidstaat (1)?

  U betaalt geen accijnzen meer in België wanneer u als particulier, voor eigen behoefte, accijnsgoederen in een andere lidstaat van de EU aankoopt en u die zelf vervoert. Het moet gaan om goederen waarvoor de accijnzen reeds zijn betaald in de lidstaat van aankoop. Onder eigen behoefte wordt verstaan: verbruik door uzelf of door de onder uw dak wonende personen.

  In de andere gevallen beschouwt de Douane de goederen als binnengebracht voor commerciële doeleinden en zijn accijnzen in België verschuldigd.

  Om te kunnen evalueren of de door een particulier in België binnengebrachte goederen wel degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte, heeft de Europese Unie aan de administratie een aantal criteria ter beschikking gesteld:

  ✓ de commerciële status van de belanghebbende en de beweegredenen van zijn reis
  ✓ de plaats waar de producten zich bevinden
  ✓ de wijze van vervoer
  ✓ elk document betreffende deze producten
  ✓ de aard en hun hoeveelheid volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen (tabel)

  Tabel
   

    INDICATIEVE BEPERKING
  Tabaksproducten
  Sigaretten
  Cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3g/stuk)
  Sigaren
  Rooktabak

  800 stuks
  400 stuks

  200 stuks
  1 kg
  Alcoholhoudende dranken
  Gedistilleerde dranken
  Tussenproducten (bv. Porto, Pineau des Charentes ...)
  Wijn

  Bier

  10 liter
  20 liter

  90 liter (waarvan maximaal 60 l mousserende wijn)
  110 liter

  Al deze criteria zijn slechts indicatieve elementen die bij de Douane de aandacht moeten vestigen op het feit dat de door een particulier vervoerde accijnsgoederen een commercieel karakter kunnen hebben. In dat geval betaalt de particulier de accijnzen in België.

  Enkel concrete elementen (die hun vaststellingen bevestigen) laten de Douane toe om te beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.


  (1)  De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 • 2) Wat kan ik kopen in taxfree shops?

  -  U koopt in de taksvrije verkooppunten alleen nog met betaling van de accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.

  -  U reist naar één van de gebieden met een speciaal fiscaal statuut: dan gelden dezelfde regels als voor niet-EU-landen.