Ik kom terug uit een Europese lidstaat

 • Wat mag ik meenemen naar België uit een Europese lidstaat (1)?
  U betaalt geen accijnzen meer in België wanneer u als particulier, voor eigen behoefte, accijnsgoederen in een andere lidstaat van de EU aankoopt en u die zelf vervoert. Het moet gaan om goederen waarvoor de accijnzen reeds zijn betaald in de lidstaat van aankoop. Onder eigen
  behoefte wordt verstaan: verbruik door uzelf of door de onder uw dak wonende personen.
   
  In de andere gevallen beschouwt de Douane de goederen als binnengebracht voor commerciële doeleinden en zijn accijnzen in België  verschuldigd.
   
  Om te kunnen evalueren of de door een particulier in België binnengebrachte goederen wel degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte, heeft de Europese Unie aan de administratie een aantal criteria ter beschikking gesteld:
  •  de commerciële status van de belanghebbende en de beweegredenen van zijn reis
  •  de plaats waar de producten zich bevinden
  •  de wijze van vervoer
  •  elk document betreffende deze producten
  •  de aard en hun hoeveelheid volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen (Downloadable file tabel (PDF, 308.09 KB)).
  Al deze criteria zijn slechts indicatieve elementen die bij de Douane de aandacht moeten vestigen op het feit dat de door een particulier vervoerde accijnsgoederen een commercieel karakter kunnen hebben. In dat geval betaalt de particulier de accijnzen in België.
   
  Enkel concrete elementen (die hun vaststellingen bevestigen) laten de Douane toe om te beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
   

  (1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
 • Wat kan ik kopen in taxfree shops?
  • U koopt in de taksvrije verkooppunten alleen nog met betaling van de accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.
  • U reist naar één van de gebieden met een speciaal fiscaal statuut: dan gelden dezelfde regels als voor niet-EU-landen.