Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kom je terug uit een Europese lidstaat met goederen voor België?

 • Welke goederen mag ik meenemen naar België uit een Europese lidstaat (1)?

  Je betaalt geen accijnzen meer in België wanneer je als particulier, voor eigen behoefte, accijnsgoederen in een andere lidstaat van de EU aankoopt en je die zelf vervoert. Het moet gaan om goederen waarvoor de accijnzen reeds betaald zijn in de lidstaat van aankoop. Onder eigen behoefte wordt verstaan: verbruik door jezelf of door de onder jouw dak wonende personen.

  In de andere gevallen beschouwt de Douane de goederen als binnengebracht voor commerciële doeleinden en zijn accijnzen in België verschuldigd.

  Om te kunnen evalueren of de door een particulier in België binnengebrachte goederen wel degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte, heeft de Europese Unie aan de administratie een aantal criteria ter beschikking gesteld:

  • de commerciële status van de belanghebbende en de beweegredenen van zijn reis

  • de plaats waar de producten zich bevinden

  • de wijze van vervoer

  • elk document betreffende deze producten

  • de aard en hun hoeveelheid volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen ( tabel (PDF, 308.09 KB)).

  Al deze criteria zijn slechts indicatieve elementen die bij de Douane de aandacht moeten vestigen op het feit dat de door een particulier vervoerde accijnsgoederen een commercieel karakter kunnen hebben. In dat geval betaalt de particulier de accijnzen in België.

  Enkel concrete elementen (die hun vaststellingen bevestigen) laten de Douane toe om te beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.


  (1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  "Tijdens de Brexit-overgangsperiode gelden de regels voor Europese lidstaten tijdelijk voor het verkeer met het Verenigd Koninkrijk. Op het moment van publicatie eindigt deze uitzondering op 1 januari 2021"


  (2) De gebieden met een speciaal fiscaal statuut zijn o.a. de Kanaaleilanden (Guernsy, Jersey, …), de Canarische Eilanden (Gran Canaria, Tenerife, …), DOM landen (Frans-Guyana, Réunion, Guadeloupe en Martinique), de Äland eilanden en de berg Athos … De vrijstellingen bij invoer uit een gebied met een speciaal fiscaal statuut van de EU, zijn beperkt tot de vrijstellingen die verleend worden aan reizigers komende uit niet-EU-landen.

 • Wat mag ik in taxfree shops kopen wanneer ik reis naar of vanuit een Europees land?

  • Je koopt in de taksvrije verkooppunten alleen nog met betaling van de accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.

  • Je reist naar één van de gebieden met een speciaal fiscaal statuut: dan gelden dezelfde regels als voor niet-EU-landen.