Namaak

 

 • Wat is namaak?

  Namaakgoederen zijn imitaties of reproducties van merkproducten. Door piraterij verkregen goederen zijn kopieën of een verzameling van kopieën gemaakt zonder toestemming van de titularis van het auteursrecht.

  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen maken inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.

 • Welke goederen zijn betrokken?

  Technisch gezien kunnen alle goederen zijn nagemaakt of door piraterij verkregen zijn. Er bestaat hiervoor een classificatie op basis van het type inbreuk per intellectueel eigendomsrecht:

  • namaakgoederen (valse merkkledij);

  • door piraterij verkregen goederen (kopieën van cd’s, dvd’s, enzovoort);

  • goederen die inbreuk maken op een octrooi (medicijnen) of op een oorsprongsbenaming (wijnen);

  • handelsbenamingen voor zover deze zijn beschermd als exclusieve eigendomsrechten krachtens nationaal recht;

  • topografieën van halfgeleiderproducten;

  • gebruiksmodellen en apparaten die in de eerste plaats zijn ontworpen, geproduceerd of aangepast om het ontwijken van technologische maatregelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

  Verschillende sectoren worden getroffen door namaak. Onderstaande lijst is niet limitatief:

  • medicijnen;

  • cosmetica;

  • sigaretten;

  • dranken en voeding;

  • mechanica- en elektronicaonderdelen;

  • kleding- en mode accessoires;

  • gsm’s en software.

 • Zijn namaakgoederen gevaarlijk?

  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen brengen uw gezondheid en uw dagelijkse leven in gevaar.

  Stel u even voor dat :

  • u medicijnen zou innemen zonder of met verkeerde werkzame bestanddelen of dat zij slecht gedoseerd zijn, deze kunnen in sommige gevallen dodelijk zijn;

  • u vreselijk allergisch reageert nadat u een cosmetische gezichtscrème heeft gebruikt;

  • u betrokken raakt bij een ongeval omdat uw remschijven het laten afweten;

  • u met een vliegtuig reist waarvan de raampjes drie keer minder resistent zijn dan de opgelegde norm;

  • uw gsm ontploft tijdens het opladen van de batterij;

  • u tijdens het roken twee tot drie keer meer nicotine en teer opneemt dan wat vermeld staat op het pakje;

  • het speelgoed dat u kocht, blijkt een brandbaar voorwerp te zijn.

  Bovendien financiert u de illegale handel (smokkelwaar, ...) en pompt u geld in bredere netwerken van namakers die dit geld voor zeer gevaarlijke doeleinden kunnen gebruiken of opnieuw investeren in nieuwe namaakartikelen. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat de aanslagen in Londen (2005) gefinancierd werden door de namaakhandel (industrie).

  Ten slotte zijn namaak en piraterij ook een plaag voor de nationale economieën en een reële bedreiging voor de werkgelegenheid in de Unie.

 • Hoe namaakgoederen/door piraterij verkregen goederen herkennen?

  Enkele indicatoren helpen u dergelijke goederen herkennen en dus vermijden dat u dergelijke goederen koopt. Hier zijn enkele tips:

  • een abnormaal lage prijs;

  • een slechte kwaliteit en afwerking van het product;

  • ongewone verkooppunten of verkoop in het zwart;

  • spelfouten op de verpakking en de handleiding.

  Wij raden u aan om stééds via de officiële verkoopkanalen te kopen!

 • Wat is de rol van de douane?

  De douane speelt een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en piraterij op grond van Verordening (EU) 608/2013 (externe link) van 12 juni 2013 die van toepassing is voor alle lidstaten van de Europese Unie. De douane is bevoegd om in te grijpen wanneer namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen worden ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, en is ook gemachtigd om op het nationale grondgebied op te treden.

 • Wat riskeer ik?

  Als u een inbreuk pleegt op een intellectueel eigendomsrecht met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, riskeert u:

  • de verbeurdverklaring en vernietiging van de in beslag genomen goederen alsook de daaraan verbonden kosten van afhandeling en vernietiging;

  • een eis tot schadevergoeding vanwege de merkrechthouder, al dan niet via gerechtelijke procedure;

  • in sommige gevallen kan het leiden tot een boete of zelfs een gevangenisstraf.

   Eén goede raad: koop goederen altijd via de officiële verkoopskanalen!

    

 • Meer info...

  Voor meer informatie, bezoek de site van de bevoegde autoriteit, de FOD Economie. (externe link)