Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Namaak

 

 • Wat zijn namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen?
  Namaakgoederen zijn imitaties of reproducties van merkproducten. Door piraterij verkregen goederen zijn kopieën of een verzameling van kopieën gemaakt zonder toestemming van de titularis van het auteursrecht.
   
  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen maken inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.
   
  Concreet kan het gaan om:
  • namaakgoederen (valse merkkledij)
  • door piraterij verkregen goederen (kopieën van cd’s, dvd’s, enzovoort)
  • goederen die inbreuk maken op een octrooi (medicijnen) of op een oorsprongsbenaming (wijnen)
  • handelsbenamingen voor zover die zijn beschermd als exclusieve eigendomsrechten krachtens nationaal recht
  • topografieën van halfgeleiderproducten
  • gebruiksmodellen en apparaten die in de eerste plaats zijn ontworpen, geproduceerd of aangepast om het ontwijken van technologische maatregelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken
 • Welke sectoren worden het ergst getroffen door namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen?
  Alle sectoren worden er door getroffen. Toch springen er een aantal tussenuit:
  •  medicijnen
  •  cosmetica
  •  sigaretten
  •  speelgoed
  •  dranken
  •  voeding
  •  mechanica- en elektronicaonderdelen
  •  cd’s
  •  software
  •  gsm’s
  •  kleding
  •  ...
 • Zijn namaakgoederen gevaarlijk?
  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen brengen uw gezondheid en uw dagelijkse leven in gevaar.
   
  Stel u even voor dat:
  • u medicijnen zou innemen zonder of met verkeerd werkzame bestanddelen of slechte dosering 
  • u vreselijk allergisch reageert nadat u een cosmetische gezichtscrème heeft gebruikt
  • u betrokken raakt bij een ongeval omdat uw remschijven het laten afweten
  • u met een vliegtuig reist waarvan de raampjes drie keer minder resistent zijn dan de opgelegde norm
  • uw gsm ontploft tijdens het opladen van de batterij
  • u tijdens het roken twee tot drie keer meer nicotine en teer opneemt dan wat vermeld staat op het pakje
  Bovendien zijn namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen een echte plaag voor de nationale economie en een reële bedreiging voor de werkzekerheid in de Europese Unie.
 • Hoe kan men namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen herkennen?
  Hierna geven wij u enkele tips en tricks die het opsporen en herkennen van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen gemakkelijker maken:
  • De prijs is abnormaal laag.
  • De kwaliteit en de afwerking zijn slecht.
  • Ze zijn te koop op ongewone verkooppunten, meestal in het zwart.
  • Er staan spelfouten op de verpakking en op de handleiding.
 • Welke rol speelt de douane in de bestrijding van deze goederen?
  De Douane speelt een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en piraterij op grond van een Europese verordening die van toepassing is voor alle lidstaten van de Europese Unie. De Douane is bevoegd om in te grijpen wanneer namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen worden ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, en is ook gemachtigd om op het nationale grondgebied op te treden.
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen en straffen?
  Elke inbreuk met betrekking tot namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen kan bestraft worden met:
  • de verbeurdverklaring en vernietiging van de in beslag genomen goederen alsook de daaraan verbonden kosten van afhandeling en vernietiging
  • een eis tot schadevergoeding door de merkrechthouder, al dan niet via een gerechtelijke procedure
  • in bepaalde gevallen zelfs
   • een gevangenisstraf
   • een geldboete
  Eén goede raad: koop goederen altijd via de officiële verkoopskanalen!
 • Meer info ...
  Voor meer informatie, bezoek de site van de bevoegde autoriteit, de FOD Economie