Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is namaak en wat is de rol van de douane?

Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal niet echt. Dit regeltje geldt ook voor namaakgoederen. Soms wordt het aangeprezen als ‘the real deal’, maar laat je hiermee niet misleiden.

 • Wat zijn namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen?

  Namaakgoederen zijn imitaties of reproducties van merkproducten. Door piraterij verkregen goederen zijn kopieën of een verzameling van kopieën gemaakt zonder toestemming van de titularis van het auteursrecht.

  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen maken inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.

  Meestal gaat het om:

  • namaakgoederen (valse merkkledij)

  • door piraterij verkregen goederen (kopieën van cd’s, dvd’s, enzovoort)

  • goederen die inbreuk maken op een octrooi (medicijnen) of op een oorsprongsbenaming (wijnen)

  • handelsbenamingen voor zover die zijn beschermd als exclusieve eigendomsrechten krachtens nationaal recht

  • topografieën van halfgeleiderproducten

  • gebruiksmodellen en apparaten die in de eerste plaats zijn ontworpen, geproduceerd of aangepast om het ontwijken van technologische maatregelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken

 • In welke sectoren komen namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen voor?

  Alle sectoren worden er door getroffen. Toch springen er een aantal tussenuit:

  • medicijnen

  • cosmetica

  • sigaretten

  • speelgoed

  • dranken

  • voeding

  • mechanica- en elektronicaonderdelen

  • cd’s

  • software

  • gsm’s

  • kleding

  • ...

 • Zijn namaakgoederen gevaarlijk?

  Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen brengen jouw gezondheid en dagelijkse leven in gevaar.

  Stel je even voor dat:

  • je medicijnen zou innemen zonder of met verkeerd werkzame bestanddelen of slechte dosering 

  • je vreselijk allergisch reageert nadat je een cosmetische gezichtscrèmegebruikt

  • je betrokken raakt bij een ongeval omdat jouw remschijven het laten afweten

  • je met een vliegtuig reist waarvan de raampjes drie keer minder resistent zijn dan de opgelegde norm

  • jouw gsm ontploft tijdens het opladen van de batterij

  • je tijdens het roken twee tot drie keer meer nicotine en teer opneemt dan wat vermeld staat op het pakje.

  Bovendien zijn namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen een echte plaag voor de nationale economie en een reële bedreiging voor de werkzekerheid in de Europese Unie.

 • Hoe kan ik namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen herkennen?

  Check zeker deze tips en tricks:

  • De prijs is abnormaal laag.

  • De kwaliteit en de afwerking zijn slecht.

  • Ze zijn te koop op ongewone verkooppunten.

  • Er staan spelfouten op de verpakking en op de handleiding.

 • Welke rol speelt de douane in de strijd tegen namaak en piraterij?

  De Douane speelt een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en piraterij op grond van Europese verordening die van toepassing is voor alle lidstaten van de Europese Unie.
  De Douane is bevoegd om in te grijpen wanneer namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen worden ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, en is ook gemachtigd om op het nationale grondgebied op te treden.
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen en straffen als ik namaakgoederen meebreng?

  Als je toch beslist om namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen mee te brengen, moet je weten dat elke inbreuk bestraft kan worden met:

  • de verbeurdverklaring en vernietiging van de in beslag genomen goederen alsook de daaraan verbonden kosten van afhandeling en vernietiging

  • een eis tot schadevergoeding door de merkrechthouder, al dan niet via een gerechtelijke procedure

  • in bepaalde gevallen zelfs

   • een gevangenisstraf

   • een geldboete.

  Eén goede raad: koop goederen altijd via de officiële verkoopkanalen!

 • Meer info rond namaakgoederen ...

  Voor meer informatie, bezoek de site van de bevoegde autoriteit, de FOD Economie