Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Wat zijn de regels wanneer je reist met liquide middelen (cash)?

Als je op reis gaat, dan heb je graag een zakcentje mee. Geen probleem, maar hou wel rekening met een aantal regels.

Verstrenging aangifteplicht liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van de EU

Vanaf 3 juni 2021 is een nieuwe Europese verordening (EU) 2018/1672 van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum strengere aangifteverplichtingen gelden wanneer u naar de EU reist of de EU verlaat met liquide middelen vanaf een waarde van 10.000 euro.

Voor onbegeleide liquide middelen vanaf een waarde van 10.000 euro verzonden via (post)pakket, (container)vracht en koerierszending kan de douane naar aanleiding van een controle nu ook verzoeken dat er een kennisgeving wordt ingediend.

Het begrip liquide middelen dekt vanaf nu niet alleen contant geld en verhandelbare instrumenten aan toonder, maar ook bepaalde soorten goud en prepaidkaarten. Voor prepaidkaarten zal vanaf 3 juni echter nog geen aangifte/kennisgeving vereist zijn.

U kan het aangifte- en kennisgevingsformulier voor liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van de EU hieronder raadplegen:

Kijk op http://ec.europa.eu/eucashcontrols voor meer informatie en de volledige lijst van producten die vanaf 3 juni 2021 als ‘liquide middelen’ worden beschouwd.

De aangifte doet u bij de douaneautoriteiten van de lidstaat van eerste aankomst in de EU of de laatste plaats van vertrek uit de EU voor de liquide middelen die u vervoert in uw handbagage. Voor ruimbagage moet dit gebeuren daar waar de normale controles worden uitgevoerd: bij vertrek, bij de incheck voor het verlaten van de EU – bij aankomst, op de plaats van definitieve aankomst in de EU.

Reizen binnen de Europese Unie met liquide middelen

Bij het binnenkomen of verlaten van België vanuit of naar een andere EU-lidstaat moeten liquide middelen vanaf een waarde van 10.000 euro worden aangegeven indien de douane hierom verzoekt.

In dit geval worden enkel contant geld en verhandelbare instrumenten aan toonder beschouwd als liquide middelen. Goud moet niet aangegeven worden.

U kan het aangifteformulier voor liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van België vanuit of naar een andere EU-lidstaat hieronder raadplegen:

Voor wie geldt de aangifte- en kennisgevingsplicht

De verplichting geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen die 10.000 euro of meer vervoeren bij het binnenkomen of verlaten van de EU, of bij het binnenkomen of verlaten van België vanuit of naar een andere EU-lidstaat.

De aangifte-/kennisgevingsplicht voor liquide middelen maakt deel uit van de Europese en Belgische strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering.

Wenst u nog meer informatie? Raadpleeg dan de website van de Europese Commissie.