Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voor wie geldt de aangifte- en kennisgevingsplicht

De verplichting geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen die 10.000 euro of meer vervoeren bij het binnenkomen of verlaten van de EU, of bij het binnenkomen of verlaten van België vanuit of naar een andere EU-lidstaat.

De aangifte-/kennisgevingsplicht voor liquide middelen maakt deel uit van de Europese en Belgische strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering.

Wenst u nog meer informatie? Raadpleeg dan de website van de Europese Commissie.