Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uw energiefactuur

Algemene context

Vanaf 1 april 2023 werd het btw-tarief op aardgas en elektriciteit permanent verlaagd naar 6% in plaats van 21%. Deze tariefdaling werd gekoppeld aan een hervorming van de accijnzen.

Wat houdt deze accijnshervorming in?

  • Er werd een beschermingsmechanisme tegen prijsschommelingen ingevoerd, waarbij de accijnzen dalen voor een basispakket wanneer prijzen boven een bepaalde grenswaarde komen;

  • Een accijnssysteem dat een onderscheid maakt tussen basisverbruik en meerverbruik.

Dit basisverbruik bedraagt voor elektriciteit 3 MWh en voor gas 12 MWh.

Accijnstarieven op aardgas en elektriciteit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Consulteer de circulaire op Fisconetplus.

Wat is het voordeel van deze accijnshervorming voor u als particulier?

  • Extreme prijsschommelingen worden afgevlakt aangezien het btwtarief verlaagd werd van 21% naar 6% en de accijnzen niet meestijgen wanneer de prijs omhoog gaat.

  • Dit systeem beschermt mensen op een gerichte manier op momenten dat het nodig is: er kan een onderscheid worden gemaakt tussen basisverbruik en meerverbruik.

  • Dit systeem ondersteunt de energietransitie want voor aardgas is er een bijkomend mechanisme voorzien waarbij de accijnzen stijgen wanneer de prijs onder een bepaald niveau gaat, maar enkel voor het meerverbruik. Voor elektriciteit zullen de accijnzen niet meer stijgen, ook niet wanneer de prijzen sterk dalen.