Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhuizen van een niet-EU-land naar België

 • Inleiding

  Wanneer u van een niet-EU-land in de EU komt wonen, gelden voor de douane bijzondere regels. Als de voorwaarden voldaan zijn, zal de Administratie u bij de invoer van uw persoonlijke goederen vrijstelling verlenen van de in het spel zijnde belastingen. Die douaneformaliteiten voor invoer moeten wel gebeuren tijdens de dagen en uren van openstelling van de kantoren voor het goederenverkeer. Verder gelden een aantal voorwaarden en termijnen betreffende de goederen en dient u zelf ook aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • Wat zijn de voorwaarden waaraan goederen moeten voldoen om belastingvrij ingevoerd te worden van een niet-EU-land naar België?

  De vrijstelling is beperkt tot goederen die:

  • ten minste zes maanden vóór de datum waarop u uw normale verblijfplaats in het derde land van herkomst heeft opgegeven, in uw bezit zijn geweest.
  • moeten ze daarenboven door u in uw vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt ten minste zes maanden vóór de datum waarop u uw normale verblijfplaats in het derde land van herkomst heeft opgegeven
  • bestemd zijn om voor hetzelfde doel te worden gebruikt in uw nieuwe verblijfplaats en bewaard door u worden gedurende een periode van 12 maanden na hun invoer in de lidstaat van hun woonplaats.
 • Wat zijn de voorwaarden waaraan jij moet voldoen om jouw goederen belastingvrij in te voeren van een niet-EU-land naar België?

  U moet uw normale verblijfplaats buiten de Europese Unie hebben gehad sedert ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

 • Wat is de termijn van invoer voor de goederen wanneer je verhuist van een niet-EU-land naar België?

  De Administratie zal u de vrijstelling slechts toekennen voor persoonlijke goederen die u definitief binnenbrengt vóór het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum dat u uw normale verblijfplaats in België vestigt en ze voor het verbruik aangeeft. Die vrijstelling kan u ook worden toegekend alvorens u zich in België vestigt. In dat geval moet u er zich toe verbinden om hier binnen de zes maanden uw normale verblijfplaats te hebben. Bij die verbintenis zult u een borg moeten storten.

 • Wat zijn de verplichtingen na de invoer van de goederen van een niet-EU-land naar België?

  Wanneer u op de hiervoor beschreven manier goederen hebt ingevoerd, moet u een aantal beperkingen naleven. Zo mag u de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren, overdragen (al dan niet onder bezwarende titel), zonder dat u de douane daar vooraf van in kennis stelt. Indien u dat wel doet, zonder dat u dit kunt verantwoorden, zal de Administratie de vrijstelling intrekken en zult u de invoerbelastingen moeten betalen.
  Die beperkingen duren 1 jaar gerekend vanaf de douaneaangifte van invoer met vrijstelling.

 • Wie is bevoegd om de vrijstelling voor de invoer van goederen van een niet-EU-land naar België te verlenen?

  Het plaatselijk hoofd van de douane van het invoerkantoor is in principe bevoegd om u de invoer met vrijstelling te verlenen, tenzij het gaat om autovoertuigen. Voor auto's en hun aanhangwagens, motorfietsen met een cilinderinhoud boven de 50 CC, kampeerwagens, pleziervaartuigen en sportvliegtuigen, evenals voor andere persoonlijke goederen waarvoor bij invoer bijzondere omstandigheden worden ingeroepen, is de directeur van het gewestelijk centrum van de douane en accijnzen bevoegd. Het gaat om de directeur van het gebied waar u zich vestigt.