Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pers

Het Europese Anti-Fraude Bureau (OLAF) heeft zijn 15de jaarverslag gepubliceerd

Hieruit blijkt dat OLAF de laatste jaren bijzonder efficiënt werkt. De missie van OLAF is om fraude die betrekking heeft op EU fondsen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen. Volgens de Directeur-generaal van OLAF, de heer Giovanni Kessler, zorgt OLAF ervoor dat "het geld van de Europese belastingbetaler gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk voor de creatie van jobs en economische groei in Europa".

Link naar het jaarverslag

Belgïe sluit 261 domeinnamen die namaakgoederen te koop aanbieden

De cel Cybersquad van de Belgische Douane sloot 236 .eu domeinnamen en 5 .be domeinnamen die namaakgoederen te koop aanboden. Deze actie verliep in samenwerking met de FOD Economie die zelf 18 dergelijke .eu domeinnamen en 2 .be domeinnamen liet sluiten.

Deze actie vond plaats in het kader van een  internationale operatie "In our sites - Transantlantic III", gecoördineerd door Europol, waarbij  wereldwijd 690 domeinnamen gesloten werden.
De Belgische Douane gaf ook 74 .com domeinnamen door aan de Amerikaanse overheid.

Websites die namaak verkochten, werden geviseerd. De geblokkeerde domeinnamen verkochten voornamelijk namaakartikelen van gekende merkkledij en  namaakgeneesmiddelen.

De Douane en de stichting tegen de namaak wijzen voortdurend op de gevaren van nagemaakte goederen. De handel in namaak brengt onze economie ernstige schade toe en ligt aan de basis van veel jobverlies.
 
Een van de doelstellingen van de Douane en van de FOD Economie bestaat er in de Belgische domeinnamen .be en .eu te zuiveren van alle handel in namaak.  We zien nu reeds het effect want  het aanbod daalt spectaculair.
Nuttige sites met  meer info:  www.namaak.be www.nanac.be.
Mailadres om melding te maken van nagemaakte goederen: ecustoms@minfin.fed.be.

Douane vindt 17 kg ivoor uit Congo

Toeval of niet, maar de douane vond tijdens de voorlaatste dag van de workshop die in Brussel georganiseerd werd in het kader van het opleidingstraject GAPIN , een lading van 17 kg ivoor in 2 grote postzendingen. Het ivoor was afkomstig uit Congo en is hoogstwaarschijnlijk bestemd voor de Chinese markt. Het ivoor was verpakt in een geschenkverpakking en stond aangegeven als houten blokjes.
Het ivoor is bestemd om gebruikt te worden voor Hanko-stempels, dit is een speciale persoonlijke stempel of zegel waarmee men stukken ondertekent. De hanko is in sommige Aziatische landen officiëler dan een handtekening, sommige banken accepteren bijvoorbeeld bij het openen van een rekening alleen een hanko en geen handtekening.
Tegelijkertijd werd een nieuwe routing blootgelegd om ivoor te smokkelen. Voordien werd ivoor bestemd voor de Chinese markt meestal rechtstreeks gesmokkeld, uit deze vangst blijkt echter dat ook alternatieve routes mogelijk zijn. Een extra factor waar de douane binnen zijn risicoanalyse rekening mee kan houden en dus verder kan perfectioneren.
Deze vangst toont aan dat de opleiding zinvol en noodzakelijk is. De Afrikaanse deelnemers krijgen hierdoor immers een beter inzicht in de tendensen van de illegale handel in de deelnemende regio’s.
Uit beschikbare info bij de Nationale Opsporingsdirectie van de douane en accijnzen blijkt dat het aantal in beslagnames over de jaren 2008/2011 in de lift zit.

 

2008

2009

2010

2011

Aantal vaststellingen

64

140

188

256

Afrikaanse douaniers volgen workshop over de strijd tegen de illegale handel in beschermde diersoorten

Van 4 tot en met 7 september, nemen 22 Afrikaanse douaniers in de luchthaven van Zaventem  deel aan een workshop over de strijd tegen de illegale handel in beschermde diersoorten. De douaniers zijn afkomstig uit Engelstalige Afrikaanse landen waaronder Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda , Zambia en Zimbabwe.

Deze opleiding kadert in een project dat door de Werelddouaneorganisatie (WDO) in het leven werd geroepen onder de naam GAPIN,  wat staat voor Great APes and INtegrity en gefinancierd wordt door Zweden. De WDO hecht veel belang aan deze materie, aangezien douaneadministraties immers een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de illegale handel in beschermde diersoorten en in de strijd tegen corruptie. De belangrijkste doelstellingen van de opleidingen zijn de volgende:

  • Illegale handel in apen (gorilla’s, chimpansees en bonobo’s) trachten te voorkomen, te onderzoeken en te bestrijden;
  • Communicatie en samenwerking tussen de deelnemende landen bevorderen;
  • Trachten een inzicht te verwerven over de tendensen van de illegale handel in de deelnemende regio’s;
  • Douaniers uit de Afrikaanse regio’s bewust maken over het fenomeen van de illegale handel en hen beter opleiden.

Tijdens deze 4-daagse opleiding ligt de focus vooral op de praktijk: risicoanalyse, praktische oefeningen, ontleden van scanbeelden, smokkelwijzen en uitleg door een Belgische douane-expert inzake smokkel op de luchthaven van Zaventem.