Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox

U kunt uw documenten van de FOD Financiën digitaal ontvangen via uw eBox.

ebox

 • Wat is mijn eBox?

  De eBox is een digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus waarin burgers en ondernemingen officiële berichten van de overheid kunnen ontvangen.

  De FOD Financiën gebruikt de eBox om u berichten over nieuwe documenten te sturen. De documenten zelf versturen we niet naar de eBox: u ontvangt een link naar uw document in MyMinfin.

  Er bestaat een eBox voor burgers en een eBox voor ondernemingen (eBox Enterprise):

  • eBox Burgers: u krijgt in uw eBox een bericht over een nieuw documenten als u die eBox activeert. Dat kan via mye-box.be of via een van de erkende privépartners. Die partners en alle andere informatie over de eBox zijn te vinden op doemaardigitaal.be.
  • eBox Enterprise: iedereen met een ondernemingsnummer kan een eBox Enterprise openen. In tegenstelling tot de eBox Burger kan het gebruik van eBox Enterprise verplicht worden in de toekomst, afhankelijk van specifieke wetgeving. Meer informatie over eBox Enterprise vindt u op info.eboxenterprise.be. Momenteel wordt de eBox Enterprise nog niet gebruikt door de FOD Financiën.

  De verzending via de eBox vervangt de verzending via brief (als uw eBox actief is) en heeft dezelfde juridische waarde, op voorwaarde dat de specifieke wetgeving is goedgekeurd. Dat is bijvoorbeeld zo voor het aanslagbiljet van de personenbelasting. De eBox garandeert de bescherming van persoonlijke gegevens.

 • Waarom kiest de FOD Financiën voor de eBox?

  In onze maatschappij gebeurt alles meer en meer digitaal. Steeds meer overheidsdiensten proberen u dan ook via een digitale weg te bereiken: via e-mail maar ook via allerhande platformen en partners.

  Omdat u het overzicht over al die digitale communicatie niet kwijt zou geraken, kiest de overheid voor de eBox. Via die eBox brengen we digitale berichten van verschillende overheidsdiensten zoveel mogelijk samen. De eBox is niet alleen veilig, uw data blijven er ook vertrouwelijk.

  De FOD Financiën gelooft in deze aanpak en wil er graag aan bijdragen.

 • Welke documenten ontvangt u via eBox?

  Momenteel verstuurt de FOD Financiën berichten over de volgende documenten via eBox:

  • aanslagbiljet van de personenbelasting
  • kadastraal uittreksel
  • vignet E705
  • UBO-register
  • berichten over Tax-on-web en het Voorstel van vereenvoudigde aangifte
  • berichten over uw afbetalingsplan
  • berichten van Davo
 • Hoelang duurt het voordat ik een bericht ontvang in mijn eBox wanneer mijn document beschikbaar is?

  Als er in MyMinfin een nieuw document beschikbaar is waarvoor we een eBox-bericht sturen (zie ‘Welke documenten ontvangt u via eBox?’), ontvangt u dat bericht binnen enkele minuten in uw eBox. Alleen voor het aanslagbiljet van de personenbelasting kan dit een aantal dagen duren. Het is mogelijk dat het document er al sneller staat dan dat het bericht verzonden wordt.

 • Hoe activeer ik als burger mijn eBox?

  U kunt uw eBox activeren op doemaardigitaal.be.  

  Wilt u uw eBox koppelen aan een platform dat u al gebruikt, zoals Doccle, KBC Mobile, bpost bank of TrustO? Ook dat kunt u op doemaardigitaal.be.

 • Wat als ik als burger mijn eBox activeer?

  Van zodra u uw eBox activeert, zullen alle overheidsdiensten die met eBox werken berichten over hun digitale documenten naar uw eBox versturen. Documenten die nog niet gedigitaliseerd zijn, ontvangt u nog steeds op papier.

  Als er in MyMinfin een nieuw document beschikbaar is waarvoor de FOD Financiën een eBox-bericht stuurt (zie ‘Welke documenten ontvangt u via eBox?’), ontvangt u daarvan een melding via het door u gekozen kanaal:  e-mail of een door u gekozen platform zoals Doccle, KBC Mobile, bpost bank of TrustO.

 • Wat als ik mijn eBox niet activeer?

  Als u uw eBox niet activeert, ontvangt u uw documenten van de FOD Financiën, zoals uw aanslagbiljet, met de post. Bovendien zijn uw documenten ook altijd beschikbaar in MyMinfin.

 • Kan ik mijn eBox deactiveren?

  Ja, maar dat kan alleen als particulier. U doet dat via het platform voor beheer van digitale sleutels van de overheid op CSAM of via het platform dat u gebruikt om uw eBox te raadplegen.

  Ondernemingen kunnen hun eBox niet deactiveren.

 • Welke stappen doorloopt u als u een eBox-bericht van ons ontvangt?

  Als u een nieuw eBox-bericht ontvangt, krijgt u daarvan (optioneel) een melding via e-mail. Na het openen van het bericht in uw eBox, wordt u doorverwezen naar MyMinfin. Daar staat het eigenlijke bericht en document klaar.

  1. U maakt gebruik van het eBox-portaal

  U ontvangt een melding via e-mail dat u een nieuw eBox-bericht hebt ontvangen.

  Via die melding komt u terecht op de aanmeldpagina van uw eBox. Nadat u zich hebt aangemeld via Itsme of met uw eID ziet u een nieuw bericht van de FOD Financiën in uw eBox. In dat bericht in pdf-formaat staat een korte boodschap met een link naar MyMinfin. Die link brengt u naar de rubriek ‘Mijn berichten’ op MyMinfin.

  Daar ziet u een nieuw ongelezen bericht. Dat bericht bevat een link naar een gefilterde lijst van documenten: na een eBox-bericht over uw aanslagbiljet bijvoorbeeld, krijgt u een overzicht van al uw aanslagbiljetten te zien. Het ongelezen document staat bovenaan.

  Samengevat ziet dat er zo uit:

  1. Via e-mail krijgt u een melding van een nieuw bericht in uw eBox.
  2. U meldt zich aan bij eBox met uw eID of via Itsme.
  3. U opent het bericht op het eBox-portaal.
  4. U klikt op de link naar MyMinfin.
  5. In de rubriek ‘Mijn berichten’ vindt u het bericht met de link naar het document.

  1. U maakt gebruik van een ander platform zoals Doccle, KBC, bpost bank of TrustO

  U ontvangt een melding dat u een nieuw eBox-bericht hebt ontvangen.

  Via die melding komt u terecht in uw eBox. Daar ziet u een nieuw bericht van de FOD Financiën. In dat bericht in pdf-formaat staat een korte boodschap met een link naar MyMinfin. Klik op deze link.

  Nadat u zich hebt aangemeld via Itsme of met uw eID komt u terecht in de rubriek ‘Mijn berichten’ op MyMinfin. Daar ziet u een nieuw ongelezen bericht. Dat bericht bevat een link naar een gefilterde lijst van documenten: na een eBox-bericht over uw aanslagbiljet bijvoorbeeld, krijgt u een overzicht van al uw aanslagbiljetten te zien. Het ongelezen document staat bovenaan.

  Samengevat ziet dat er zo uit:

  1. U krijgt, niet noodzakelijk via e-mail, een melding van een nieuw bericht in uw eBox.
  2. U opent uw eBox-bericht op uw voorkeursplatform.
  3. U klikt op de link naar MyMinfin.
  4. U meldt zich aan bij MyMinfin met uw eID of via Itsme.
  5. In de rubriek ‘Mijn berichten’ vindt u het bericht met de link naar het document.

 • Als ik als burger een eBox-bericht wis, kan ik het document waarover dat bericht gaat dan nog online raadplegen?

  eBox-berichten kunnen niet manueel verwijderd worden, maar ze verdwijnen na verloop van tijd wel automatisch. Voor elk bericht is duidelijk aangegeven hoelang het in uw eBox blijft staan.

  Maar ook nadat een eBox-bericht van FOD Financiën is verwijderd, kunt u uw document nog altijd raadplegen en downloaden in MyMinfin

  1. Meld u aan. 
  2. Ga naar de rubriek ‘Mijn documenten’.
 • Heeft mijn mandataris toegang tot mijn eBox?

  Neen.

  Mandatarissen hebben geen toegang tot de eBox van andere personen of ondernemingen. Dat is ook niet nodig. Onze FOD verstuurt via eBox alleen berichten met een link naar documenten op MyMinfin. Ons huidige mandatensysteem blijft dus gewoon behouden.

  Een mandataris kan wel een bericht krijgen in zijn/haar eBox als er een nieuw bericht/document voor een derde beschikbaar is in MyMinfin. Deze functionaliteit is al beschikbaar bij eBox Enterprise, maar nog niet bij eBox Burger.

 • Kan ik een document downloaden?

  Ja.

  Wanneer u het document raadpleegt op MyMinfin kunt u het ook downloaden.

 • Wat heeft bewijskracht: het document of het bericht?

  Beide.

  Als de digitale verzending van een document juridisch geregeld is, heeft het document dat getoond wordt in MyMinfin bewijskracht over de inhoud van een document; het bericht in de eBox heeft bewijskracht over de verzending ervan. Bij het aanslagbiljet voor de personenbelasting bijvoorbeeld geldt de datum op het aanslagbiljet om de wettelijke betalingstermijn te bepalen en niet de datum van ontvangst in de eBox.

  Als burgers of als onderneming wordt u geacht uw eBox te raadplegen. Dat staat in de voorwaarden die u moet aanvaarden wanneer u uw eBox activeert. In geval van betwisting kunnen de details van de verzending achterhaald worden via een audit trail.

 • Welk e-mailadres wordt gebruikt voor de eBox?

  Het e-mailadres dat voor de eBox gebruikt wordt, is het e-mailadres dat gekend is bij CSAM. CSAM wordt gebruikt om in te loggen bij alle online overheden.

 • Wat als ik mijn eBox heb geactiveerd maar die nooit controleer? Krijg ik herinneringsberichten?

  Door de gebruiksvoorwaarden van de eBox te aanvaarden wanneer u uw eBox activeert, verbindt u zich ertoe om uw eBox-berichten te lezen. Verzenders gaan ervan uit dat u hun berichten leest, ook al doet u dat niet.

 • Krijg ik via e-mail een melding van een nieuw eBox-bericht?

  Ja, u krijgt een melding op twee voorwaarden:

  • U hebt uw e-mailadres bevestigd na het activeren van de eBox.
  • U vinkt aan dat u meldingen wilt ontvangen over nieuwe eBox-berichten. Dat staat standaard aangevinkt, maar u kunt dat zelf wijzigen.
 • Kan ik als burger mijn eBox op mijn smartphone of tablet raadplegen?

  Ja.

  U kunt uw eBox raadplegen op uw smartphone of tablet via het eBox-portaal op myebox.be of via de mobiele toepassingen van partners zoals Doccle, KBC, bpost bank of TrustO.

 • Ik ontving mijn aanslagbiljet van de personenbelasting (belastingberekening) via Zoomit en wil dat digitaal blijven ontvangen. Wat moet ik doen?

  U kunt uw aanslagbiljet digitaal raadplegen in MyMinfin.

  Wilt u een melding ontvangen wanneer uw aanslagbiljet beschikbaar is in MyMinfin? Activeer dan uw eBox. Alleen als uw eBox geactiveerd is, ontvangt u geen papieren exemplaar met de post. Als  u en uw partner een gezamenlijke aangifte indienen, dan moet u allebei uw eBox activeren om uw aanslagbiljet alleen digitaal te ontvangen.

  U kunt uw eBox activeren op doemaardigitaal.be of via één van de erkende privépartners. Welke dat zijn, leest u op doemaardigitaal.be.

  Als u uw eBox activeert, kan u meteen al uw overheidsdocumenten digitaal raadplegen nadat u daarover via eBox een bericht ontving.

 • Ik ben wettelijk samenwonend/gehuwd. Moeten mijn partner en ik allebei onze eBox activeren?

  Ja, als u beiden de documenten digitaal wil ontvangen.

  De eBox is persoonlijk. Als maar één van beiden zijn of haar eBox activeert, ontvangt de andere partner zijn of haar documenten op papier. Dat geldt ook voor gezamenlijke documenten, bijvoorbeeld bij het aanslagbiljet voor een gezamenlijke aangifte.

 • Ontvang ik als burger nog documenten met de post als mijn eBox geactiveerd is?

  Ja.

  De FOD Financiën voegt stapsgewijs documenten toe aan de eBox. Documenten die we nog niet digitaal versturen, ontvangt u nog altijd met de post.

  Ook als uw partner zijn of haar eBox niet heeft geactiveerd, ontvangt u nog documenten met de post. Dat is bijvoorbeeld zo voor een aanslagbiljet voor een gezamenlijke belastingaangifte.

 • Is mijn eBox automatisch geactiveerd voor alle overheidsdiensten?

  Ja.

  Als u uw eBox activeert, krijgt u van alle overheidsdiensten die aangesloten zijn op de eBox berichten dat hun documenten digitaal beschikbaar zijn. Documenten die nog niet gedigitaliseerd zijn, ontvangt u nog altijd met de post.

 • Wat gebeurt er als de bestemmeling van een eBox-bericht is overleden?

  Als een burger overlijdt, wordt zijn eBox vandaag helaas nog niet automatisch gedeactiveerd. De nabestaanden hebben ook geen toegang tot die eBox.

  In grote lijnen gaat het vandaag zo:

  1. De burger overlijdt.
  2. Een familielid met toegang tot de mailbox van de overleden persoon meldt het overlijden bij ons Contact Center. Meestal gebeurt dit nadat een melding werd ontvangen. Vervolgens wordt er een ticket aangemaakt door onze Service Desk.
  3. De overheid controleert en bevestigt het overlijden in het rijksregister. Het ticket wordt geüpdatet en doorgestuurd.
  4. Een supportmedewerker verwijdert de toestemming om de eBox te gebruiken, waardoor de eBox niet langer actief is.
  5. Berichten gericht aan de overleden burger worden vanaf nu opnieuw op papier verstuurd.


  Elke twee tot drie maanden worden de overlijdens gesynchroniseerd met het rijksregister, ongeacht of een overlijden werd doorgegeven. Als er geen overlijden werd doorgegeven voor deze controle, wordt de eBox op dat moment gedeactiveerd en krijgen de nabestaanden vanaf dan alles op papier.