Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Eco-cheque

Verlenging van de geldigheidsduur van eco-cheques

Waarover gaat het?

De eco-cheques zijn onder bepaalde voorwaarden:

  • vrijgesteld van inkomstenbelasting bij de werknemer of bedrijfsleider en
  • niet aftrekbaar bij de werkgever of onderneming.

Een van die voorwaarden is dat de eco-cheques een beperkte geldigheidsduur moeten hebben, namelijk 24 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling.

Aan de voormelde voorwaarden voor de vrijstelling bij de werknemer of bedrijfsleider en voor de aftrekbaarheid bij de werkgever of de onderneming blijft voldaan wanneer de geldigheidsduur van de eco-cheques die tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 inbegrepen en tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 inbegrepen verlopen, met 6 maanden wordt verlengd.

De geldigheidsduur van de eco-cheques die verlopen in mei en juni 2020, die al met 6 maand werd verlengd, kan nogmaals met 6 maanden worden verlengd.

Meer info