Effecten aan toonder en dematerialisatie

Een effect aan toonder is een zogenaamd papieren effect; een schuldvordering op papier, die niet op de naam van de begunstigde staat ingeschreven. Het is niet mogelijk om de eigenaar te identificeren.

Effecten aan toonder (dematerialisatie, buitenbezitstelling)

 • Worden er nog papieren effecten aan toonder afgeleverd in België?

  Nee. Effecten aan toonder zijn in België in 2008 afgeschaft.

  Sinds de afschaffing geven de Belgische banken geen papieren effecten meer aan hun klanten, en gebeuren effectentransacties in ons land enkel nog via een effectenrekening.

 • Wat is er met bestaande papieren effecten aan toonder gebeurd in België?

  Alle papieren effecten die u werden afgeleverd vóór 2008, kon uw bank dematerialiseren tot en met 31 december 2013. Papieren effecten teruggevonden tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, kon u enkel nog aanbieden bij de uitgever van de effecten of bij zijn financiële vertegenwoordiger.

  De uitgever verkocht de effecten waarvan de titularis zich niet kenbaar maakte voor 1 januari 2015. De uitgever heeft de opbrengsten van de verkoop bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) gestort.  De effecten die niet verkocht waren op 30 november 2015, werden ook aan de DCK overgedragen. Wie op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende kan aantonen, kan opbrengsten en/of onverkochte effecten terugvragen.

 • Hoe kan ik de opbrengsten van verkochte effecten, of onverkochte effecten terugvragen?

  De DCK gaat sinds 1 februari 2016 over tot de teruggave van de bedragen afkomstig van de verkoop alsook van de onverkochte effecten. De persoon die de teruggave vraagt, moet het papieren effect samen met zijn aanvraag indienen en zal een boete verschuldigd zijn die wordt berekend per jaar achterstand vanaf 1 januari 2016 (jaar 2016 inbegrepen).

  De DCK is technisch nog niet in staat de opdrachten i.v.m. BEVEKS te behandelen. De DCK doet er alles aan om binnen een redelijke termijn met de behandeling van deze opdrachten te starten en verontschuldigt zich voor het ongemak.
  Belfius, de effecten- en deviezenbeheerder van de DCK, is in geen geval verantwoordelijk.
 • Hoeveel bedraagt de boete bij het laattijdig terugvragen van opbrengsten van verkochte effecten of van onverkochte effecten?

  De persoon die de teruggave vraagt van de opbrengst van de verkoop of van de effecten bij de Deposito- en Consignatiekas, is een boete verschuldigd. Per jaar achterstand bedraagt die 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten, en dit vanaf 1 januari 2016 (jaar 2016 inbegrepen), waarbij elk begonnen jaar beschouwd worden als een volledig jaar.

 • Kan ik mij verzetten tegen de verkoop van zoekgeraakte, gestolen of vernietigde Belgische effecten aan toonder?

  Verzet aantekenen voor Belgische effecten aan toonder is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig, dankzij de demateralisatie.