Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Waals Gewest

Kwaliteitsverbetering van het kadastrale percelenplan

Inhoudelijk
Dit proces van kwaliteitsverbetering, gepland over een periode van 10 jaar (2014-2024), wordt intern uitgevoerd bij de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). Het bestaat uit het herpositioneren van de gegevens van het kadastrale percelenplan (per percelenblok) op basis van onder andere informatie afkomstig van gewestelijke referentiebestanden (PICC en orthofoto’s). Het volledige gewest moet behandeld zijn tegen begin 2025. 

Resultaat
Het eindresultaat van dit project is één (verbeterde) percelenkaart met, voor elk kadastraal perceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Er wordt gestreefd naar een geometrische nauwkeurigheid van de perceelgrenzen die in lijn is met de Europese INSPIRE-aanbevelingen, namelijk 1 m in stedelijk gebied en 2,5 m in landelijk gebied. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaart geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen.