Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ prekadastratie perceel

 • Wat verstaan we onder PRECAD-besluiten?

  Onder PRECAD-besluiten verstaan we:

  • Het Koninklijk Besluit (KB) en Ministerieel Besluit (MB) van 18 november 2013;
  • Het KB van 12 mei 2015 en het MB van 11 mei 2015 dat respectievelijk het KB en MB van 18 november 2013 wijzigt.
 • In welke gevallen moet ik een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  U moet een gereserveerde perceelsidentificatie vermelden in iedere akte die of ieder document dat:

  • u voor een hypothecaire inschrijving of overschrijving aanbiedt  (Art. 141 van de Hypotheekwet)
   en
  • betrekking heeft op een deel van een perceel of een te creëren perceel (wanneer het voorwerp niet op een eenduidige manier geïdentificeerd is)

  De aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie is verplicht bij:

  • Een verdeling van een perceel;
  • Een verkaveling;
  • Een grenswijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan;
  • Een perceel te creëren op het openbaar domein;
  • De creatie van privatieve loten in een gebouw;
  • De onteigening van een deel van een goed;
  • Een ruilverkaveling;
  • Een zakelijk recht op een deel van een perceel;
  • Een authentieke huurovereenkomst voor een deel van een goed;
  • Een hypothecaire kredietakte (inclusief de omzetting van een hypothecair mandaat) op een deel van een kadastraal perceel;
  • Een schuldoverdracht voor een deel van een perceel;
  • Een verzaking recht van natrekking voor een deel van een perceel;
  • De vermelding in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten;
  • Enz.

  Er wordt geen gereserveerde perceelsidentificatie afgeleverd in het geval van:

  • Een volledig perceel;
  • Een onverdeeldheid op een volledig perceel;
  • Een zakelijk recht op een volledig perceel;
  • Een groep van volledige percelen;
  • De ondergrond;
  • Een erfdienstbaarheid;
  • Enz.
 • Zijn de PRECAD-besluiten van toepassing op een onderhandse akte?

  Nee, de PRECAD-besluiten zijn niet van toepassing op onderhandse akten omdat die niet overgeschreven worden op de hypotheken.

 • Wat is een gereserveerde perceelsidentificatie?

  Een gereserveerde perceelsidentificatie is een perceelnummer toegekend aan ieder onroerend goed dat nog niet op een eenduidige manier geïdentificeerd is en dat het voorwerp van een transactie gaat uitmaken. We zeggen ‘gereserveerd’ omdat de documentatie pas na de registratie van de akte bijgewerkt wordt.

 • Wie kan een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Iedereen kan een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen (landmeter, notaris, burger, architect, openbare administratie …). Voor elke aanvraag moet u wel het juiste formulier (landmeters/notarissen) gebruiken.

 • Kan ik gelijktijdig een refertenummer voor het plan en een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Ja. In dat geval voegt u aan de aanvraag de volgende documenten toe:

  • het plan;
  • in voorkomend geval het tekstbestand;
  • het aanvraagformulier voor een gereserveerde perceelsidentificatie (landmeters/notarissen).
 • Moet ik bij de aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie altijd een plan toevoegen?

  U moet de aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie samen met een plan indienen of in de aanvraag het refertenummer van het plan vermelden.

 • Moet ik voor de aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie betalen?

  Nee, de aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie is volledig gratis.

 • Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

  Dat is niet gepreciseerd maar u moet rekening houden met een antwoordtermijn van maximum 20 kalenderdagen en een mogelijke weigering van een onvolledige of niet aan de normen beantwoordende aanvraag.  

 • Wat moet een aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie bevatten?

  Als voorwerp van de mail vermeldt u: Aanvraag gereserveerde identificatie  – (Gemeente of kadastrale afdeling)

  In de inhoud van de mail vermeldt u het volgende:

  • De kadastrale afdeling en het (de) perceelnummer(s) van het plan;
  • In voorkomend geval het lotnummer;
  • De gegevens van de aanvrager.

  U voegt vervolgens het aanvraagformulier voor een gereserveerde perceelsidentificatie (landmeters/notarissen) aan de mail toe.

  Opmerking:

  Om de behandeling van de aanvragen te vereenvoudigen, vragen we u om één aanvraag per transactie en niet-aaneengrenzende bronpercelen in te dienen.

 • Waar vraag ik een gereserveerde identificatie aan?

  U stuurt de aanvraag voor een gereserveerde perceelsidentificatie per mail naar de dienst Plan van de provincie waarin het goed gelegen is.

  Provincie E-mail Telefoon
  Antwerpen meow.dienst.plan.antw@minfin.fed.be 0257 552 60
  Vlaams-Brabant meow.dienst.plan.vl-brab@minfin.fed.be 0257 702 00
  Waals-Brabant meow.service.plan.brab.wal@minfin.fed.be 0257 701 90
  Brussel (fr) meow.service.plan.brux@minfin.fed.be 0257 701 90
  Brussel (nl) meow.dienst.plan.brus@minfin.fed.be 0257 701 90
  West-Vlaanderen meow.dienst.plan.w-vl@minfin.fed.be 0257 823 20
  Oost-Vlaanderen meow.dienst.plan.o-vl@minfin.fed.be 0257 730 10
  Henegouwen meow.service.plan.hainaut@minfin.fed.be 0257 514 60
  Luik meow.service.plan.liege@minfin.fed.be 0257 556 76
  Limburg meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be 0257 618 90
  Luxemburg meow.service.plan.lux@minfin.fed.be 0257 401 20
  Namen meow.service.plan.namur@minfin.fed.be 0257 804 30

  Opmerkingen:

  • De vroegere provincie Brabant is nu opgesplitst in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Als het goed zich over meerdere provincies uitstrekt, dient u de aanvraag in één van de betrokken provincies in.
  • Voor de goederen die liggen in de ambtsgebieden van de Antenne Mutaties 234 Leuven (Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Zoutleeuw) en de Antenne Mutaties 235 Leuven (Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Tielt-Winge, Tremelo) dient u uw aanvraag in bij de dienst Plan van Limburg: meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be.
 • Hoe lang duurt het voor de gereserveerde perceelsidentificatie meegedeeld wordt?

  Als het aanvraagformulier aan de normen beantwoordt, wordt de gereserveerde perceelsidentificatie meegedeeld binnen de 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag door de bevoegde dienst.

  Als het aanvraagformulier niet aan de normen beantwoordt, wordt u op de hoogte gebracht van de motivatie van de weigering. Nadat u het aanvraagformulier aan de normen aangepast hebt, begint de termijn van 20 kalenderdagen opnieuw te lopen.

 • Welke sancties zijn er als ik het PRECAD-KB niet naleef?

  Als u de gereserveerde perceelsidentificatie niet in de akte vermeldt, kan het kantoor Rechtszekerheid de overschrijving van de akte weigeren.

 • Kan ik een gereserveerde perceelsidentificatie ontvangen voor de neerlegging van het plan?

  Nee, u kunt geen gereserveerde perceelsidentificatie ontvangen zonder voorafgaande of gelijktijdige neerlegging van het plan.  

 • Moet ik het formulier vervolledigen als de informatie zich al in het plan bevindt?

  Ja. U vervolledigt voor elke aanvraag het gepaste formulier (landmeters/notarissen).

 • Kan ik een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen voor een akte in ontwerpfase?

  Nee, de gereserveerde perceelsidentificaties dienen om in de akte de verschillende goederen op een eenduidige manier te definiëren. U moet daarom wachten tot de definitieve versie van het project om de aanvraag te doen (en rekening houden met een antwoordtermijn van 20 dagen).  

  Opgepast:

  Een nieuw project impliceert een nieuwe aanvraag.

 • Als het voorwerp van de akte wijzigt, moet ik dan een nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Ja, als het aantal entiteiten/loten wijzigt.

  Opgepast:

  U moet altijd een nieuw plan indienen.    

 • Wat met een aangevraagde gereserveerde perceelsidentificatie waarvoor uiteindelijk de verkoop niet doorgaat, of pas enkele jaren later plaatsvindt?

  De gereserveerde perceelsidentificatie heeft geen geldigheidsduur. De identificatie kunt u dus jaren later nog gebruiken als het plan het voorwerp van de akte nog afbakent. De administratie voert geen mutatie uit (en werkt dus de kadastrale documentatie niet bij) voor de registratie van de akte. 

 • Verkoop van een deel van een perceel – Moet ik een identificatie voor het restperceel aanvragen?

  Nee, als het overblijvende deel geen voorwerp van een transactie uitmaakt. Het restperceel krijgt een nieuw perceelnummer op het moment van de kadastrering van het verkochte deel van het perceel. 

 • Verkoop van het restperceel – Moet ik een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Als het restperceel al een nieuw perceelnummer ontvangen heeft, is dat nummer voldoende.

  Als dat niet het geval is, vraagt u een gereserveerde perceelsidentificatie aan.

 • Andere vragen?

  Bij andere vragen neemt u contact op met Support MEOW (support.meow@minfin.fed.be).