Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Consultimmo: permanente toegang tot patrimoniumgegevens

Met de webservice Consultimmo kunt u patrimoniale gegevens krijgen in een XML-bestand. De gegevens die u via de webservice ontvangt, moeten omgezet worden met een grafische interface (GUI), die geen deel uitmaakt van het afgeleverde product.

Patrimoniumgegevens zijn steeds onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescheming (AVG) en mogen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of verkiezingsdoeleinden.

Welke gegevens?

U hebt verschillende mogelijkheden.

1. Consultimmo On Properties (CIOP)

Met CIOP kunt u de kadastrale gegevens van de kadastrale legger opvragen via het rijksregisternummer, KBO-nummer of perceelgegevens.

Bovendien kunt u de evolutie van de percelen aan de hand van mutatiedossiers opvragen.

2. Consultimmo On Transactions (CIOT)

Met CIOT kunt u gegevens over onroerende transacties opvragen via het rijksregisternummer of het KBO-nummer, bijvoorbeeld over een onroerende schenking, nalatenschap met een onroerend goed of een onroerende verkoop.

3. Consultimmo Sales Prices (CISP)

Met CISP kunt u transacties opvragen waarin de kadastrale gegevens en verkoopprijs van een goed geanonimiseerd hernomen zijn. U kunt een opzoeking doen via onder meer straat of perceelnummer. Zo kunt u vergelijkingspunten krijgen voor gelijkaardige eigendommen.

4. Consultimmo Movables (CIMO)

Met CIMO kunt u gegevens over roerende transacties opvragen via het rijksregisternummer of KBO-nummer, bijvoorbeeld over een roerende schenking of roerende verkoop.

Hoe aanvragen?

Stuur een mail naar datadelivery@minfin.fed.be.

De dienst neemt vervolgens met u contact op. Als uw aanvraag aanvaard wordt, wordt een protocol opgesteld conform de privacywetgeving.

Gratis of betalend?

In de regel wordt per opzoeking een prijs aangerekend.

Goed om te weten: overheden hebben gratis toegang.

U vindt meer info in de productencatalogus van Patrimoniumdocumentatie.