Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastrale archiefstukken

De FOD Financiën beschikt over tal van patrimoniale informatie. Een deel van die informatie vindt u in MyMinfin of kunt u bijvoorbeeld aanvragen aan de hand van een kadastraal uittreksel. Voor een aantal professionele partners is bepaalde informatie ook beschikbaar via een eigen platform, zoals KadasterFinder voor vastgoedmakelaars of eNotariaat voor notarissen.

In onze archieven bevinden zich ook kadastrale archiefstukken met patrimoniale informatie, die niet via andere kanalen beschikbaar zijn:

Die archiefstukken kunt u aanvragen via een formulier. Onze medewerkers scannen de archiefstukken in en vervolgens ontvangt u ze via MyMinfin.

In principe zijn de kadastrale archiefstukken enkel beschikbaar voor de eigenaars van de percelen. Als u als derde partij de documenten opvraagt, moet u een bewijs voorleggen dat u in opdracht van de eigenaar werkt, een mandaat hebt van de eigenaar of dat u recht hebt op die informatie conform de wetgeving (bijvoorbeeld voor een onderzoek als historicus). Archiefstukken ouder dan 100 jaar zijn vrij op te vragen.

Een deel van onze archieven is overgedragen aan het Rijksarchief. Is dat het geval voor de archiefstukken die u aanvraagt, dan verwijzen we u door naar die instantie.