Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastrale informatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) stelt een deel van haar documentatie digitaal ter beschikking aan de landmeters-experten. U kunt als landmeter-expert volgende informatie raadplegen via de zoekfunctie in MyMinfin: 

  1. De afbakeningsplannen geregistreerd in de databank van de AAPD 
  2. De digitale mutatieschetsen 
  3. De digitale tabellen 209

In dit webinar (+  PowerPoint (PDF, 6.29 MB)) leert u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de zoekfunctie in MyMinfin om mutatieschetsen en de tabellen 209 op te zoeken.