Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afbakeningsplannen

Een afbakeningsplan is een plan dat toelaat de grenzen te bepalen van een onroerend goed dat het voorwerp is van een akte, zoals bedoeld in artikel 1, §1, 2° van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan de hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie.

Elk plan opgesteld in het kader van de precad-reglementering dat voldoet aan de normen beschreven in het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt opgenomen in de databank van de afbakeningsplannen. De AAPD kan beslissen om ook andere plannen in de databank op te nemen.

Opzoeken

U kunt als landmeter-expert de afbakeningsplannen opgenomen in de databank van de AAPD opzoeken en raadplegen via de zoekfunctie in MyMinfin. Die bevindt zich in het tabblad ‘Mijn professionele toepassingen’ bij ‘Kadastrale informatie voor landmeters-experten’.