Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mutatieschetsen

De mutatieschetsen bevatten de grafische voorstelling van de wijzigingen aan het kadastraal percelenplan. Een mutatieschets geeft de toestand van de betrokken planpercelen weer vóór en na de wijziging (mutatie) van die planpercelen.

Aan de hand van de opeenvolgende mutatieschetsen kan de historiek van elk planperceel gereconstrueerd worden tot aan het primitief perceel. Dat was de toestand van het perceel bij het ontstaan van het kadastraal percelenplan.

Opzoeken

Als landmeter-expert kunt u de mutatieschetsen die opgeladen zijn in de databank van de AAPD opzoeken en raadplegen via de zoekfunctie in MyMinfin. Die bevindt zich in het tabblad ‘Mijn professionele toepassingen’ bij ‘Kadastrale informatie voor landmeters-experten’.

De te gebruiken zoekmethode is afhankelijk van het mutatiejaar waarin de schets opgemaakt werd. U vindt alle informatie over de verschillende zoekmethoden in het document  Opzoeken_mutatieschets (PDF, 386.23 KB).

Stand van zaken digitaliseren mutatieschetsen

Mutatiejaar

Origineel

Opgeladen in de databank van de AAPD?

Voor 2005

Papier of kalk

Deze schetsen worden geleidelijk aan gescand en opgeladen in de databank van de AAPD. De huidige stand van zaken vindt u in het document  Stavaza_207_209 (XLSX, 170.97 KB).

► Als de gescande schetsen van een kadastrale afdeling opgeladen zijn in de databank dan duiden we dat in de ‘stand van zaken’ aan met een ‘v’. Het is steeds mogelijk dat bij het opladen slechts een deel van de schetsen van een afdeling gescand zijn en dat de informatie voor die afdeling dus tijdelijk onvolledig is. 

We laden de gescande schetsen drie à vier keer per jaar op in de databank van de AAPD tot alle schetsen opgeladen zijn. Er is op dit moment geen einddatum vastgelegd.

2005 - nu

Digitaal (pdf) 

Ja

► Er zijn in de loop der jaren verschillende schetsen (papieren en digitale) verloren gegaan. Deze schetsen kunnen we uiteraard niet digitaal ter beschikking stellen. 
 

Mogelijke waarden voor de kolom ‘Schetsnummer’

Bij het scannen van de mutatieschetsen van voor 2005 werden er meerdere schetsen samen gescand als één pdf. Bij het opzoeken van zo’n schets in MyMinfin kunt u in de kolom ‘Schetsnummer’ van de resultatenlijst bekijken welke schetsen zich in een bepaald document bevinden. Een verklarende lijst met de mogelijke waarden voor de kolom ‘Schetsnummer’ vindt u in het document  Schets207_schetsnummer (DOCX, 134.15 KB).

► Omdat het scannen van de mutatieschetsen nog niet afgerond is, is de informatie in de tabel mogelijk onvolledig. Als bepaalde mutatieschetsen een nieuw type ‘schetsnummer’ vereisen, zullen we de tabel bijwerken