Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bijgevoegde aanwijzende tabel 209

De bijgevoegde aanwijzende tabel 209 bevat de historiek van de percelen in een kadastrale afdeling. In de tabel 209 kunt u voor elke wijziging de percelen voor en na mutatie, het mutatiejaar en het schetsnummer terugvinden.

Als er in de tabel 209 voor een bepaald grondnummer onvoldoende plaats was dan creëerde de medewerker van de AAPD een groep op het einde van de 209. Bij het grondnummer schreef hij een verwijzing naar die groep. Groepen worden bij het digitaliseren van de tabellen 209 steeds apart gescand.

De AAPD werkte de bijgevoegde aanwijzende tabel 209 bij tot in het begin van de jaren 1990. Sommige tabellen 209 werden langer bijgewerkt dan andere.

Opzoeken

Als landmeter-expert kunt u alle tabellen 209 die opgeladen zijn in de databank van de AAPD opzoeken en raadplegen via de zoekfunctie in MyMinfin. Die bevindt zich in het tabblad ‘Mijn professionele toepassingen’ bij ‘Kadastrale informatie voor landmeters-experten’.

Stand van zaken digitaliseren tabellen 209

De tabellen 209 worden geleidelijk aan gescand en opgeladen in de databank van de AAPD. De huidige stand van zaken vindt u in het document  Stavaza_207_209 (XLSX, 170.97 KB).

► Als de tabel 209 van een kadastrale afdeling opgeladen is in de databank dan duiden we dat in de ‘stand van zaken’ aan met een ‘v’. Het is steeds mogelijk dat bij het opladen slechts een deel van de tabel 209 van een afdeling gescand is en dat de informatie voor die afdeling dus tijdelijk onvolledig is.

We laden de gescande tabellen 209 drie à vier keer per jaar op in de databank van de AAPD tot alle tabellen 209 opgeladen zijn. Er is op dit moment geen einddatum vastgelegd.

Mogelijke waarden voor de kolom ‘Grondnummer’

Bij het scannen van de tabellen 209 wordt de historiek van meerdere grondnummers samen gescand als één pdf. Bij het opzoeken van een tabel 209 in MyMinfin kunt u in de kolom ‘Grondnummer’ van de resultatenlijst bekijken welke grondnummers zich in een bepaald document bevinden. Een verklarende lijst met de mogelijke waarden voor de kolom ‘Grondnummer’ vindt u in het document  Tabel209_grondnummer (DOCX, 133.59 KB).

► Omdat het scannen van de tabellen 209 nog niet afgerond is, is de informatie in de tabel mogelijk onvolledig. Als bepaalde tabellen 209 een nieuw type ‘grondnummer’ vereisen, zullen we de tabel bijwerken.
 

Historisch overzicht van de kadastrale afdelingen

Voor sommige kadastrale afdelingen moet u de historiek van de percelen raadplegen in de tabel 209 van een andere kadastrale afdeling. Om de opzoeking te vereenvoudigen vindt u hieronder de documenten met het historisch overzicht van de kadastrale afdelingen. Dat overzicht is niet voor alle provincies beschikbaar.

Antwerpen

Brussel

Henegouwen

Limburg

Luik

Luxemburg

Namen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Waals-Brabant

West-Vlaanderen