Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorafgaande identificatie

Als een te creëren kadastraal patrimoniumperceel het voorwerp uitmaakt van een authentieke akte, dan wordt de identificatie van dat perceel in de akte aangevuld met:

  1. de referte van een afbakeningsplan waarop het perceel afgebakend wordt
  2. de gereserveerde perceelsidentificatie
  3. de volume-identificatie (in voorkomend geval)

De voorafgaande identificatie is het proces waarbij de AAPD de planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie en de volume-identificatie aanmaakt en aflevert.

Hoe een voorafgaande identificatie aanvragen?

De neerlegging van het afbakeningsplan bij de AAPD geldt als aanvraag tot aflevering van de planreferte. Voor het aanvragen van een gereserveerde perceelsidentificatie en, in voorkomend geval, een volume-identificatie gebruikt u het geschikte aanvraagformulier voorafgaande identificatie.