Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Splitsing gebouw (privatieve entiteiten / basisakte)

Privatieve entiteiten

Ik wil meerdere, niet aanpalende ruimtes van mijn gebouw in opstal gegeven aan dezelfde persoon. Moet ik voor elke ruimte een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

Nee. U vraagt één gereserveerde perceelsidentificatie aan voor alle delen samen.

Dit principe geldt ook bij vruchtgebruik en erfpacht.

Basisakte

 • Hoe dien ik een aanvraag tot voorafgaande identificatie in voor een basisakte op een deel van een perceel?

  U hebt 2 opties:

  • U dient een aanvraag ‘Splitsing gebouw (basisakte)’ in, waarbij u aangeeft dat het niet gaat over het volledige bronperceel, samen met een afbakeningsplan dat zowel het deel van het perceel (horizontale splitsing) als de privatieve entiteiten (basisakte) afbakent en het txt-bestand.
  • U dient zowel een aanvraag ‘Splitsing planperceel (horizontale splitsing)’ als een aanvraag ‘Splitsing gebouw (Basisakte)’ in.
 • Moet ik een gereserveerde perceelsidentificatie vragen voor de gemeenschappelijke delen?

  Nee, u krijgt automatisch een perceelsidentificatie voor de algemene gemeenschappelijke delen en, in voorkomend geval, voor de specifieke gemeenschappelijke delen.

 • Wat wordt verstaan onder aandelen?

  Voor de algemene gemeenschappelijke delen gaat het om de aandelen in de rechten van de delen die gemeenschappelijk zijn voor alle eigenaars van alle (op te richten of bestaande) gebouwen op het perceel. In een basisakte zijn er altijd algemene gemeenschappelijke delen.

  Voor de specifieke gemeenschappelijke delen gaat het om de aandelen in de rechten van de delen die gemeenschappelijk zijn voor een deel van de mede-eigenaars (bijvoorbeeld een lift die alleen gemeenschappelijk is voor de eigenaars van de appartementen op de verdiepingen en niet voor de eigenaars van de appartementen op het gelijkvloers). In een basisakte zijn er niet altijd specifieke gemeenschappelijke delen (wel bij deelbasisakten). Het is mogelijk om meerdere specifieke gemeenschappelijke delen te hebben.

 • Moet de oppervlakte van de tuin / het terras opgenomen worden in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit?

  Als de tuin / het terras deel uitmaakt van de privatieve entiteit, dan wordt de oppervlakte opgenomen in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit.

  Als de tuin / het terras deel uitmaakt van de gemene delen en de privatieve entiteit heeft een exclusief gebruiksrecht, dan wordt de oppervlakte niet opgenomen in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit.

 • Moet ik bij de privatisering van een gemeenschappelijk deel een planreferte vermelden?

  Ja. In dat geval moet het afbakeningsplan minstens de entiteit die privatief wordt, bevatten (het voorwerp van de akte).

Wijzigende basisakte

 • Moet ik in een wijzigende basisakte een planreferte vermelden?

  Ja, als de grenzen van de privatieve entiteiten wijzigen.

 • Wanneer moet ik een aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen voor een wijzigende basisakte?

  In volgende gevallen dient u een aanvraag tot voorafgaande identificatie in via het formulier ‘Basisakte’ (optie ‘Wijzigende basisakte’):

  • Als het totaal van de aandelen in de algemene en/of specifieke gemeenschappelijke delen wijzigt.

   Opgelet! Dit geldt alleen als er ook nieuwe entiteiten gecreëerd worden (d.w.z. er worden nieuwe entiteiten gecreëerd vanuit de gemeenschappelijke delen, er worden entiteiten verenigd of gesplitst en/of de perimeter van de entiteiten wijzigt).

  • Als er nieuwe privatieve entiteiten gecreëerd worden vanuit de gemeenschappelijke delen.
  • Als er privatieve entiteiten verenigd of gesplitst worden.
  • Als de perimeter van de entiteiten wijzigt (met of zonder wijziging van de oppervlakte).
  • Als er een partitie nodig is voor een deel van een privatieve entiteit met het oog op een notariële transactie voorafgaand aan de wijzigende basisakte.

   Bijvoorbeeld: de zolder van entiteit A wordt verkocht aan de eigenaar van entiteit B. Als de verkoop van de zolder het voorwerp uitmaakt van een specifieke transactie dan kan er een partitie gevraagd worden voor de zolder (voor de verkoopakte) én een partitie voor de nieuwe entiteit die overeenstemt met entiteit B + de zolder (voor de wijzigende basisakte).

   Opgelet! Dit geval is niet te verwarren met ‘Deel van privatieve entiteit’ (formulier ‘Andere’), de optie die u kiest als een akte betrekking heeft op een privatieve entiteit (bijvoorbeeld een garage) die samen met het appartement gekadastreerd is volgens de oude methode van kadastrering van gebouwen die onder het reglement van mede-eigendom vallen.

  • Als er nieuwe deelverenigingen gecreëerd worden.

   Opgelet! Deelverenigingen daterend van voor 1 juli 2015 die al opgenomen zijn in de oorspronkelijke basisakte, worden niet geregulariseerd.

  In volgend geval dient u een aanvraag tot voorafgaande identificatie in via het formulier ‘Andere’ (optie ‘Deel van perceel’):

  • Als een deel van het perceel grond, dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke delen, afgesplitst wordt (en dus na de transactie geen deel meer uitmaakt van de mede-eigendom).

  In volgende gevallen dient u GEEN aanvraag tot voorafgaande identificatie in:

  • Als de aandelen in de gemeenschappelijke delen herverdeeld worden zonder wijziging van het totaal van de aandelen.
  • Als het totaal van de aandelen in de algemene en/of specifieke gemeenschappelijke delen wijzigt zonder dat er nieuwe entiteiten gecreëerd worden.
  • Als de benaming van de entiteiten wijzigt.
  • Als er één of meerdere entiteiten geschrapt worden.
  • Als een genotsrecht (bijvoorbeeld tuin, parking ...) gecreëerd of overgedragen wordt ten voordele van een privatieve entiteit.
  • Als er een perceel grond aan de gemeenschappelijke delen toegevoegd wordt.

   Opgelet! Als dat perceel grond een deel is van een bestaand perceel dan moet u een aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen via het formulier ‘Andere’ (optie ‘Deel van perceel’).

  Neem in geval van twijfel contact op met de bevoegde dienst Plan.

Normen afbakeningsplan ‘Splitsing gebouw’

 • Aan welke normen moet het afbakeningsplan voldoen?

  Het plan van afbakening van een te creëren of te wijzigen privatieve kavel, of van een deel of het geheel van het gebouw, bestaat in een kopie van het bouwplan of in een opmetingsplan. Zie  Normen privatieve entiteiten (PDF, 182.91 KB) voor meer informatie over de normen beschreven in het MB precad.

  Opgelet! Het afbakeningsplan moet aan alle normen voldoen die beschreven zijn in hoofdstuk II van het MB precad van 18 november 2013.

 • Aan welke normen moet het txt-bestand voldoen?

  Voor een afbakeningsplan van het type splitsing gebouw is een txt-bestand niet verplicht. Als u toch een txt-bestand wilt toevoegen, dan moet het voldoen aan de normen beschreven in artikel 6, §2 van het MB van 18 november 2013.

  Normen txt-bestand splitsing gebouw
  Norm Bijkomende informatie
  1° een hoofding met vermelding van:
  • de auteur van het plan
  • de identificatie van de landmeter-expert bij de Federale Raad van landmeters-experten of de identificatie van landmeter-expert bij de administratie
  • de datum van het plan
  • de betrokken patrimoniumpercelen
  • in voorkomend geval, het nummer van de kavel
  Deze informatie laat toe om het txt-bestand te kunnen vergelijken met het afbakeningsplan en, in voorkomend geval, het aanvraagformulier voorafgaande identificatie.
  2° een lijn bestaande uit 9 tekens "=" (gelijkheidsteken)
  3° een tabel waarin de elementen zijn gescheiden door een tab en die de informatie bevat over de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt U vermeldt de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt van het opgemeten deel.