Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Digitale aanvragen kadastrale uittreksels

Sinds 1 november 2018 kunt u ook online aanvragen voor kadastrale uittreksels indienen. Vanaf die datum zijn bovendien nieuwe tarieven in werking getreden.

Digitaal een kadastraal uittreksel aanvragen

U kunt als professioneel uw aanvragen indienen via MyMinfin.

  1. Meld u aan via www.myminfin.be.
  2. Klik in ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’ op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen.

U betaalt meteen online (Bancontact) en krijgt het uittreksel via MyMinfin.

U kunt de toegang aan uw medewerkers delegeren via het beheer der toegangsbeheerders.

  1. U stelt een hoofdtoegangsbeheerder aan voor het domein ‘Financiën’.
  2. Die hoofdtoegangsbeheerder kan vervolgens rollen toekennen voor ‘FOD FIN Aanstelling eigen onderneming | Patrimoniuminformatie’ via het systeem ‘Mijn eGov-rollenbeheer’ (Uitnodigingen beheren).

Nieuwe tarieven

Hieronder vindt u de tabel met de nieuwe bedragen voor elk product.

De tarieven verschillen naargelang de manier waarop u de aanvraag indient: via MyMinfin of op papier.

We raden u aan om uw aanvragen digitaal in te dienen. Een aanvraag via MyMinfin is voordeliger dan een aanvraag op papier (1/4de van de prijs) en de verwerking verloopt sneller.

Belangrijk: eigenaarsgegevens en kadastrale perceelgegevens zijn ook rechtstreeks in Consultimmo beschikbaar. De gegevens die u via die webservice ophaalt, hebben dezelfde officiële waarde als de gegevens op een kadastraal uittreksel.

Geen uittreksels uit het plan meer

Onze diensten Uittreksels leveren geen uittreksels uit het plan meer af.

Via de toepassing CadGIS kunt u het kadastraal plan gratis raadplegen en er een afdruk van maken.

Bovendien is het kadastraal plan ook als open data beschikbaar.

Tarieven kadastrale uittreksels

Uittreksels uit de eigenaarsgegevens
prijs (€)
prijs via MyMinfin (€)
Mede-eigenaars in een appartementsgebouw
40
10
Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel
(zonder vermelding van het kadastraal inkomen)
20
5
Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de
        aanpalende patrimoniumpercelen
40
10
        patrimoniumpercelen in een straal van 50 m
40
10
        patrimoniumpercelen in een straal van 100 m
60
15
        patrimoniumpercelen in een straal van 200 m
130
32,5
        patrimoniumpercelen in een straal van 500 m
190
47,5
Uittreksels uit de kadastrale perceelgegevens
prijs (€)
prijs via MyMinfin (€)
Goederen van de aanvrager
Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Goederen van een derde
Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Attesten van het kadastraal inkomen
Attest voor een vermindering van de registratierechten
20
5
Attest voor de gedeeltelijke teruggave van registratierechten
20
5
Attest voor de overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime
20
5
Attest dat het kadastraal inkomen nog niet vastgesteld werd
20
5
Diversen
prijs (€)
prijs via MyMinfin (€)
Schattingsfiche
0
0
Mutatieschets, per schets
110
110
Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen 
150
150
Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
190
190