Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Datasets conform de INSPIRE-specificaties

De INSPIRE-datasets zijn afgeleid van de dataset kadastraal plan en de dataset administratieve eenheden. Ze nemen er de informatie van over, maar dan in overeenstemming met de INSPIRE-specificaties.

Die specificaties voorzien in een bepaald distributieformaat (GML), een projectiesysteem (Lambert 2008) en een welomschreven attribuutstructuur.

Deze datasets zijn dan ook ideaal voor pan-Europees gebruik of voor een geïnformeerd publiek. In andere omstandigheden wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van de oorspronkelijke datasets, die meer geschikt zijn voor de behoeften van federale of gewestelijke overheidsdiensten.

Kadastraal plan

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) publiceert twee datasets die voldoen aan de INSPIRE-specificaties voor kadastrale plannen:

Administratieve eenheden

De AAPD publiceert zeven datasets die voldoen aan de INSPIRE-specificaties voor administratieve eenheden: