Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastrale percelenplan

Het kadastrale percelenplan of kadastraal plan is een grafische voorstelling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. U kunt het dus gebruiken om onroerende goederen (percelen en gebouwen) te visualiseren en lokaliseren.

De AAPD werkt het kadastrale percelenplan voortdurend bij op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen aan de eigendommen. Er zijn twee versies van deze datasets beschikbaar:

U kunt het kadastrale percelenplan downloaden via ons downloadportaal.

De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materieel en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen

Het kadastraal percelenplan legt de horizontale omvang van grondeigendom niet vast. Artikel 3.61, §2 Burgerlijk Wetboek stelt dat ‘De grenzen van grondeigendom worden in eerste instantie bepaald door verkrijgende verjaring. Bij gebreke hiervan, bepaalt de authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens later contract die deze wijzigt. Bij gebreke van afpaling, worden de perceelsgrenzen bepaald door de eigendomstitels. Bieden ook deze geen uitsluitsel, dan worden de perceelsgrenzen vastgelegd volgens de toestand van het bezit en de andere feitelijke indiciën, waaronder de feitelijke afsluiting en de kadastrale documenten.’

Het is dus mogelijk dat er een verschil is tussen de informatie opgenomen in de kadastrale documentatie (kadastraal percelenplan, oppervlakte) en de juridische horizontale omvang van grondeigendom.