Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: samenwerking URBIS

Doel

Dit project geeft invulling aan het samenwerkingsakkoord van februari 2017, tussen de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) en het CIRB (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), met als doel het opzetten van een efficiënte uitwisseling van informatie betreffende percelen en gebouwen tussen beide organisaties, opdat de producten van beide organisaties (UrbIS-P&B en CADGIS) van dezelfde gemeenschappelijke informatie worden afgeleid en er geen dubbele bijhouding meer gebeurt.

Inhoudelijk

Tijdens dit project zal, gedurende een periode van 1 jaar (2018), de AAPD de geometrie van de administratieve percelen (UrbIS-P&B) van het CIRB overnemen, en aldus de geometrie van de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) vervangen (na correcties) in het kadastrale percelenplan (CadGIS).

Gedurende het proces van 'overname' zullen fouten in de administratieve percelenlaag (UrbIS-P&B) met betrekking tot de geometrie of perceelnummers worden gedetecteerd en waar nodig worden gecorrigeerd. Die overname gebeurt per gemeente volgens een vooraf opgemaakte planning. Alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen behandeld zijn tegen begin 2019.

Resultaat

Het eindresultaat van dit project is één (unieke) percelenkaart met, voor elk kadastraal perceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Er wordt gestreefd naar een geometrische nauwkeurigheid van de perceelsgrenzen die in lijn is met de Europese INSPIRE-aanbevelingen, namelijk 1 meter in stedelijk gebied en 2,5 meter in landelijk gebied. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaart geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen.

Eens de AAPD die gegevens heeft geïntegreerd, zal de AAPD verder instaan voor het beheer ervan volgens specifieke afspraken tussen beide organisaties. De voorstelling van de gebouwen op het kadastrale percelenplan wordt vervangen door gegevens afkomstig van het gewest. Het (unieke) percelenplan is meteen de bron voor de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in CadGIS en de percelen uit UrbIS-P&B.