Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vlaams Gewest: het unieke percelenplan

Doel

Dit project geeft invulling aan het samenwerkingsakkoord van mei 2014, tussen de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) en AGIV (het vroegere Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen), met als doel het opzetten van een efficiënte uitwisseling van informatie betreffende percelen, gebouwen en adressen tussen beide organisaties, opdat de producten van beide organisaties (GRB en CADGIS) van dezelfde gemeenschappelijke informatie worden afgeleid en er geen dubbele bijhouding meer gebeurt.

Inhoudelijk

Tijdens dit project zal, gedurende een periode van 3 jaar (2018 – midden 2021), de AAPD de geometrie van de administratieve percelen (ADP) uit het GRB overnemen en dus de geometrie van de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) vervangen (na correcties) in het kadastrale percelenplan (CadGIS).

Gedurende het proces van 'overname' zullen we fouten in de administratieve percelenlaag (ADP) met betrekking tot de geometrie of perceelnummers detecteren en waar nodig corrigeren. Die overname gebeurt per gemeente volgens een vooraf opgemaakte planning.

U kunt de planning voor de verschillende gemeenten volgen via: planning Uniek Percelenplan AAPD ( tabel (XLSX, 20.75 KB)) ( kaart (PDF, 4.83 MB)).

Resultaat

Het eindresultaat van dit project is één (unieke) percelenkaart met, voor elk kadastraal perceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Er wordt gestreefd naar een geometrische nauwkeurigheid van de perceelsgrenzen die in lijn is met de Europese INSPIRE-aanbevelingen, namelijk 1 meter in stedelijk gebied en 2,5 meter in landelijk gebied. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaart geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen.

Eens de AAPD de administratieve percelen (ADP) uit het GRB heeft overgenomen, zal de AAPD verder instaan voor het beheer ervan volgens specifieke afspraken tussen beide organisaties. De voorstelling van de gebouwen op het kadastrale percelenplan wordt vervangen door gegevens afkomstig van het gewest. Het (unieke) percelenplan is meteen de bron voor de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in CadGIS en de administratieve percelen (ADP) uit het GRB.